Byggeklosser i den digitale grunnmuren

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) presenterer i dette kurset en innføring i Nkoms ansvarsområder med hovedfokus på elektroniske kommunikasjonsnett. Målgruppen er utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og personell som virker innenfor fagområdet elektronisk kommunikasjon.

Er du usikker på hva ekomnett er og hvorfor frekvensbruk, elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet og kvalitet er viktig å kjenne til?

Synes du lover, regler og standarder knyttet til ekomnett er kjedelig og stort sett plunder og heft?

Er du godt nok informert om ekomnettautorisasjon?

I dette kurset beskriver og forklarer Nkoms eksperter viktige tekniske og juridiske aspekter rundt elektroniske kommunikasjonsnett på en lettfattelig og inspirerende måte.

 

Er du ansatt i en medlemsbedrift?

Dette kurset er gratis for alle medlemmer.

Dette kurset er tilgjengelig i både Elflix Premium-abonnementet og Elflix Ute-abonnementet.

Flere hundre kurs

Elflix-premium inkluderer også alle kurs i Videocation sin portefølje. Her finner du eksempelvis tema som bærekraft, markedsføring, ledelse, Excel og andre nyttige emner.