NAV

Alvorlige arbeidsulykker skal også alltid meldes inn til arbeidstilsynet og politiet. I tillegg har arbeidsgiveren plikt til å sende skademelding til NAV. Du kan lese mer på arbeidstilsynets sider 

Man bør også melde inn skaden til den skaddes forsikringsselskap, for å forenkle prosessen med en eventuell erstatningsutbetaling.