Advokatforsikring bedrift

En rettshjelpsforsikring som gir advokatbistand i tvister innen entrepriserett/kontraktsrett og krav knyttet til håndverkertjenester

Juridisk bistand innen arbeidsrett er dekket av medlemskontingenten. Denne advokatbistanden gir juridisk rådgivning hovedsakelig innen tariffrett, arbeidsrett, kontrakts- og entrepriserett. NHO Elektro tar ikke prosess med unntak av arbeidsrett-saker som vi håndterer innenfor NHO-systemet.

Om du blir saksøkt eller selv ønsker å bringe en tvist inn for retten inngår ikke dette i medlemskapet.

Ved å tegne rettshjelpsforsikring vil du være dekket og få advokatbistand også i tingretten og høyere rettsinstanser.

Forsikringen omfatter:
• Korrespondanse, forhandlinger og prosess inntil saken er rettskraftig avgjort i domstolene.
• Inntil to millioner kroner per forsikringstilfelle og to saker per år.

Advokater ivaretar dine interesser i megling og hovedforhandling i domstolene.

En lav og forutsigbar kostnad  
Medlemsbedriftene betaler ingen timepris, kun en rimelig forsikringspremie.

Årlig forsikringspremie er avhengig av antall ansatte i bedriften, og det benyttes to ulike priskategorier.

• 1 - 20 ansatte, pris kr 5800,-
• 21-50 ansatte, pris kr 8200,-

- Egenandel kr 10 000 (gjelder ikke forliksrådet)
- Tvistesum må overstige 25.000
- Det er dessverre ikke et tilbud for bedrifter med mer en 50 ansatte per i dag.
- Hele 90 prosent av rørleggerbedriftene har allerede tegnet forsikringen.

Kontakt HELP forsikring

ADVOKATFORSIKRING BEDRIFT

Telefon 22 99 99 99
E-post: