Styreforsikring

Alle virksomheter som er organisert med et selvstendig styre kan bli personlig erstatningsansvarlige og har derfor behov for styreansvarsforsikring.

Dersom du kan holdes rettslig erstatningsansvarlig hefter du med hele din personlige formue. Man er også solidarisk ansvarlig overfor andre styremedlemmer.

Styret kan komme i ansvar overfor blant annet selskapet selv, eiere og aksjonærer, kreditorer (leverandører, långivere), investorer, det offentlige og tredjepersoner, f.eks. et konkursbo.

Med styreansvarsforsikringen hjelper advokater deg dersom du får et krav rettet mot deg. Forsikringen dekker styremedlemmers erstatningsansvar for formueskade som uaktsomt påføres selskapets aksjeeiere eller andre interessenter, det vil si økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av fysisk skade på person eller ting. Forsikringsselskapet betaler de nødvendige kostnader for avgjørelse av erstatningsspørsmålet. Styreansvarsforsikring gir derfor en økonomisk trygghet.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.