Prosjekt- og entreprenør

En forsikring som dekker dine økonomiske interesser frem til overtagelse.

prosjekt.jpegVelg mellom prosjekt­forsikring for ett enkelt prosjekt eller entreprenør­forsikring for alle prosjekter bedriften har i løpet av året.

Forsikringen dekker prosjekter du bærer risikoen for innen bygg, anlegg eller montasje.

For de aller fleste er det fornuftig å ha en årsforsikring. Da unngår man at en glemmer å forsikre enkelte prosjekter.

Du vil kunne få erstatning hvis arbeidet blir rammet av en uforutsett og plutselig skade eller naturskade.

Verdier øker raskt i et prosjekt, og forsikringen gjelder inntil prosjektet/arbeidet i sin helhet er overtatt og tatt i bruk av eier.

 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.