Nå kan du forsikre deg mot hacking

Publisert

- Et viktig spørsmål bedriftsledere bør stille seg; har jeg råd til å la virksomheten min stoppe fullstendig opp i mange dager, spør Jon-Steinar Sjøvik Hanstad i NHO Elektro? Som et tilbud til medlemmene kan bedriftene nå forsikre deg mot konsekvensene av et datainnbrudd.

- Jeg oppfordrer alle til å øke bevisstheten om IT sikkerhet, på jobb og privat, sier Jon-Steinar Sjøvik Hanstad, teknisk direktør i NHO Elektro.

Som en del av den forsikringspakken NHO Elektro tilbyr sine medlemsbedrifter kan du nå tegne en avtale som bidrar til å dekke opp for skader ved et datainnbrudd.

- Antall IT angrep er økende og alle deler av samfunnet blir rammet, fra Stortinget til privatpersoner. Å sikre seg økonomisk mot slike hendelser kan være avgjørende for en virksomhet. Mange vurderer ikke denne risikoen før etter et angrep, og gjør tiltak i etterkant. Det er viktig å tenke to løp på IT sikkerhet, det ene er egen virksomhet, det andre er de tjeneste virksomheten leverer ut i markedet, sier Hanstad.

Dette dekker forsikringen:

 • Teknisk IT-hjelp til å undersøke hendelsen og iverksette nødvendige tiltak
 • Rekonstruksjon av data og programvare
 • Driftstap i inntil 12 måneder
 • Kriminalitet, direkte økonomisk tap som følge av cyberangrep
 • Erstatningsansvar når personopplysninger er kommet på avveie som følge av et cyberangrep
 • Erstatningsansvar for direkte økonomisk tap påført tredjemann som følge av cyberangrep hos sikrede
 • Kostnader til juridisk bistand knyttet til krav fra tredjepar

Les mer om våre forsikringsprodukter.

NHO Elektro har i hele år jobbet mye med IT-sikkerhet for bedriftene. Kunnskapsløftet 2021 handler blant annet om IT-sikkerhet. Vi har lansert en ny veileder og arrangerer webinarer som gir nyttige råd og informasjon om hvordan sikre både interne systemer i bedriften, systemene vi leverer til sluttbruker og de ansattes digitale adferd.

Last ned veilederen
I samarbeid med Otte har NHO Elektro laget en veileder som har som mål å gjøre leseren i stand til å tilby sikre IT-installasjoner, samt være en god rådgiver for kunden.

Her kan du laste ned vår veileder om IT-sikkerhet.

De innledende rundene av Kunnskapsløftet har også bestått av en webinarserie sammen med Torgeir Waterhouse og Jon-Steinar Sjøvik Hanstad. Temaet er høyst relevant for alle medlemsbedrifter.

Flere webinarer til høsten
På grunn av stor etterspørsel setter vi nå opp flere webinarer etter sommeren. Vi planlegger også andre aktiviteter for å hjelpe medlemsbedriftene å møte problemstillingene og redusere risiko. Det blir egne arrangement for ledelsen i medlemsbedriftene, og vi vil utarbeide sjekklister og flere guider.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.
 • Thomas Solli
 • Forsikringsmegler
 • Espen Bentsen
 • Forsikringsmegler