Bilforsikring

Denne forsikringen forenkler ditt syn på bilforsikring.

Meget konkurransedyktige priser og man får i tillegg:

 • Fri kjørelengde
 • Ingen bonustap ved skade
 • Varer og verktøy opp til kr 50.000 i hver bil inkl.
 • Ingen aldersbegrensninger for sjåfør
 • Lik egenandel uansett alder
 • Tilbud om gratis «skadeforebyggende program»

 

Slik er forsikringen bygd opp

 • Trafikkansvar - den obligatoriske trafikkforsikringen som gjelder ved trafikkuhell. Dekningen erstatter personskader, samt skader som påføres andres kjøretøy og eiendom.
 • Delkasko - gir erstatning ved brannskade, tyveri av eller fra kjøretøyet og skade etter tyveriforsøk, glasskader samt veihjelp.
 • Kasko – erstatter vognskade i tillegg til alle skader under delkasko.
 • Få ned skadene med kjørestilskontrakt for dine ansatte.

 

Hva omfattes?

 • Trafikkansvar
 • Fører- og passasjerulykke
 • Brann og tyveri
 • Skifte og reparasjon av glass
 • Veihjelp
 • Vognskade
 • Begrenset identifikasjon
 • Leiebil - dekkes i inntil 10 dager
 • Dekk og felger
 • Fastmontert tilleggsutstyr
 • Rettshjelp
 • Kriseforsikring
 • Yrkesløsøre
Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.