Behandlingsforsikring

Norge er et godt land å bo i dersom du blir akutt syk. Du er da garantert rask og effektiv hjelp. Men hva med de lidelsene som ikke er definert som akutte?

Gjennomsnittlig ventetid i offentlig helsevesen er i dag ca 3 måneder. Til enhver tid står det i rundt 265.000 personer i behandlingskø. Privat behandlingsforsikring er et supplement til det offentlige helsevesen, slik som privat pensjon betalt av arbeidsgiver er til folketrygden.

Mange små og store bedrifter ønsker å sikre seg mot store kostnader i forbindelse med sykefravær. Behandlingsforsikring for ansatte i bedriften kan gi denne sikkerheten. Å tegne behandlingsforsikring er et spørsmål om prioritering. Hva er verdien av rask behandling for den ansatte og for arbeidsgiver?

Er det lønnsomt å bruke ressurser på å skape denne tryggheten? De fleste vil nok si at både for ansatte og for arbeidsgiver er det utvilsomt en fordel å komme raskest mulig tilbake i jobb. Elektro Forsikring gir deg en gjennomprøvd og tilpasset behandlingsforsikring til en god pris.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.
  • Thomas Solli
  • Forsikringsmegler
  • Espen Bentsen
  • Forsikringsmegler