Tjenestereise- og helårs reiseforsikring

Trygghet på reisen

Hvem forsikringen gjelder for

  1. Forsikringen gjelder til fordel for den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker).
  2. Forsikringen gjelder til fordel for dennes ektefelle/ samboer/barn, medregnet fosterbarn, samtlige med samme adresse i Folkeregisteret som forsikringstaker, dersom det er tegnet familiereiseforsikring.
  3. Barn av forsikringstaker/dennes ektefelle/samboer, er omfattet av forsikringen. Det er en forutsetning at det er tegnet familiedekning og at barnet har felles folkeregistrert adresse med én av foreldrene.
  4. Helårs reiseforsikring inkl. familie, på tjeneste-, ferie-, og fritidsreiser.