Strømulykke

Undersøkelser viser at personer utsatt for strømulykker kan få helseplager som nerveskader, muskel- og skjelettlidelser samt psykiske ettervirkninger som følge av hendelsen. Forebyggende arbeid er viktig for å redusere forekomsten av ulykker og for å sørge for et friskt og sikkert arbeidsliv.

Etter en strømulykke skal alle oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart hvis de har:

  • hatt strømgjennomgang fra lavspenning gjennom hjerteregion/overkropp
  • hatt strømgjennomgang fra høyspenning
  • vært utsatt for lynnedslag
  • vært bevisstløs, omtåket eller uvel rett etter ulykken
  • brannskader
  • tegn på nerveskade (for eksempel lammelser, balanseproblem eller nummenhet)

Medisinsk hjelp er definert som fastlege, legevakt eller medisinsk nødtelefon/113.

Alvorlig ulykke?

Les mer på Arbinn om oppgavene som må ivaretas.

Websider om strømulykke
Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.