Ha en sikker hverdag

Personsikkerhet er viktig. Hver dag skjer det ulykker innen bygg og anlegg. I NHO Elektro har vi nå samlet gode verktøy slik at bedriftene kan forebygge skader og ulykker på jobb. Her finner du gode tips og råd, samt en oversikt over de kursene vi har. Mange av kursene er i tillegg gratis.

Se filmen om "Prosjekt Fareblind"

Prosjekt Fareblind er et grunnleggende sikkerhetskurs for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass.

Lytt til våre podcastepisoder om personsikkerhet

Elektropodden har denne gangen fokuset på alvorlige ulykker, og vi berører temaer som: Hva er definisjonen på en alvorlig ulykke? Hvordan håndtere en alvorlig ulykke? Hvem skal varsles og når? Hvordan forebygge en ulykke?

I dag har 1 av 3 strømulykker en lærling involvert. Hvorfor er det sånn? Hvordan forhindre slike ulykker? Hva er gode rutiner for oppfølging av en lærling?

Vi er og igjen vi så heldige av å ha besøk av Eirik Remo som er HMS-fagsjef i Nelfo. Denne gangen tar vi en prat om praktisk gjennomføring av FSE-opplæringen under pandemien.

Artikler om personsikkerhet

  1. ITB Brukerforum på Bygglarm

    Bygglarm i Molde er kommet for å bli, imponerende program og helhet. Bedre år for år, akkurat slik en festival skal være. Alltid i bevegelse, aldri ferdig utlært eller komplett. Går det an å bruke festivalen som en innovasjonsarena for BAE- næringen? Selvfølgelig, det har allerede Bygglarm vist. I år er også byen koblet på i form av et lite byutviklingsspor.