Solcelleinstallasjon: Slik sikrer du deg mot fallulykker

Publisert

Installasjon av solceller skjer gjerne på tak eller i høyden. Vi har laget en oversikt over hvordan du kan sikre deg mot fallulykker på jobb.

Regelverket er meget klart. Alle som utfører arbeid på tak skal følge dette. Konsekvensene av å ta et "short cut" vet vi har hatt fatale konsekvenser, med tap av menneskeliv og mange som skal leve med en slik hendelse i etterkant.

Når du arbeider på tak skal det gjennomføres en kollektiv sikring av arbeidsstedet. Det er et krav at kollektiv sikring skal gjennomføres fremfor individuell sikring, sier Arbeidstilsynet.

Akkord med sikkerheten

Velger man å ikke følge regelverket utsetter man de som skal utføre oppdraget for stor fare. Skjer det en alvorlig hendelse kan menneskeliv i verste fall gå tapt, med familier som mister sin kjære, og tap av en god kollega. Vær klar over at arbeidsgiver har et stort ansvar. Bedriften risikere straffeforfølgning hvis de ikke har fulgt reglene. I tillegg må den eller de som er ansvarlig leve med dette resten av livet.

Det er bedriftsledelsens ansvar å sørge for at sikkerhet tas på alvor.

Hvis man som leder bevisst velger å prioritere ned sikkerheten er dette uheldig. De ansatte vil miste respekten for deg som leder, samt at adferden vil påvirke de ansattes holdninger til sikkert arbeid. Det er et klart lederansvar å ta de ansattes sikkerhet på alvor.

Regelverk for arbeid i høyden

Arbeidstilsynet har egne temasider om arbeid i høyden. Arbeidet skal risikovurderes og nødvendige tiltak skal gjøres.

Les mer om dette på arbeidstilsynets sider.

Utviklet veileder for solstrøm

Nelfo har utviklet en veileder for elektroinstallatører som beskriver en solcelleinstallasjon i bolig fra start til slutt. Dette kan du finne på "Min side" på nelfo.no. Der finnes også annen informasjon knyttet til tema solstrøm.

Kurs

Nelfo tilbyr nettkurs for arbeider i høyden. Der får du rask opplæring på en enkel måte.

Her kan du melde deg på vårt kurs om arbeid i høyden.

Bruk tiden til kompetansehevende tiltak. Sjekk ut vårt kurstilbud. 

  • Jon-Steinar S. Hanstad
  • Direktør teknisk seksjon
  • Eirik Remo
  • Fagsjef HMS