Teknisk veileder: Installasjon av solcelleanlegg

Publisert

I den nye versjonen av teknisk veileder er det nå en generell del som gjelder alle typer solcelleanlegg og egen del for tilpasninger av ulike typer solcelleanlegg. Som en del av fokuset på landbruket som segment for solcelleinstallasjoner er det nå lagt til et kapittel for solceller på landbruksbygg og et for bolig.

Siden «Teknisk veileder: Solcelleanlegg i bolig» ble lansert i januar 2020 har det kommet mange tilbakemeldinger som har resultert i hyppige oppdateringer. Veilederen kommer nå i sin 4.versjon.

- Det er gøy å se at så mange benytter seg av veilederen! Vi har nå tatt en grundig gjennomgang og endret på hvordan den er bygd opp. Strukturen vi endte opp med kan minne litt om NEK400, en generell del og en del om tilpasninger og tillegg for spesielle solcelleinstallasjoner. Vi endret derfor også navnet bort fra bolig, så den nå omfavner alle typer solcelleanlegg, sier Marie Kolderup som er fagsjef for elektroteknikk i Nelfo.

Solceller i landbruket har vært et fokusområde for teknisk seksjon det siste året og har dermed fått et eget kapittel i den tekniske veilederen. I tillegg ble det i juni lansert 3 nye verktøy for solceller i landbruket, og en lønnsomhetsveileder lanseres nå sammen med landbrukskapittelet i Teknisk veileder.

- Dette håper vi kan bidra til at flere solcelleprosjekter blir realisert i landbrukssegmentet, som jo er et veldig spennende marked for Nelfos medlemmer med mye potensiale, sier Marie Kolderup.

Spesielt for landbruket er miljøet solcellemodulene utsettes for. 95 % av Norges ammoniakkutslipp kommer fra jordbruket, og dette kan forårsake korrosjon eller galvanisk tæring på panelene. Som vist i eksemplene under kan panelene i nærheten av pipen med ammoniakkutslipp ta tydelig skade av dette.

korrosjon.jpg
En måte å løse dette på er å sørge for at panelene er i samsvar med standarden IEC 62716:2013 som beskriver solcellemodulers korrosjonsbestandighet mot ammoniakk. Lignende tilpasninger for solcelleanlegg i landbruket er beskrevet i det nye kapittelet i veilederen.

 

Hvor får jeg tak i veilederen?

Medlemmer:
Last ned som pdf via Min Nelfoside her

Ikke-medlem:
Les via Elbok her

 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.
  • Jon-Steinar S. Hanstad
  • Direktør teknisk seksjon