Gumpen Gruppen ble vinner av Årets Energismarte Bygg 2023!

Publisert

Har bygd landets mest avanserte og bærekraftige bilskadesenter: Per Helge Gumpen, konsernsjef og Sondre Gumpen, prosjektleder mottar prisen for Årets Energismarte Bygg 2023. Foto: Linn Kise.

- Tusen, tusen takk! Denne prisen er en stor inspirasjon til å fortsette arbeidet med bærekraft og energieffektive bygg.

Ordene tilhører Per Helge Gumpen, konsernsjef og bilforhandler for Gumpen Gruppen, som kunne motta den gjeve prisen Årets Energismarte Bygg 2023. Kåringen fant sted under middagen på Energismarte Bygg Konferansen 2024.

Gumpen Gruppen var nominert av OneCo for sitt svært teknisk avanserte og bærekraftige skade- og bilpleiesenter i Sørlandsparken, og knivet med Hausmanns Hus og Hotel Norge om førsteplassen.

Ville bygge landets mest avanserte bilskadeverksted

Da Gumpen Gruppen startet planleggingen av det 6 200 kvadratmeter store bygget, la de likså godt lista helt øverst. De ville bygge landets mest bærekraftige skadeverksted, og satte helt nye krav til energibruk, utslipp, luft og vann, avfallshåndtering og gode arbeidsforhold. OneCo ble valgt som totalteknisk leverandør.

På taket er det montert 2 500 kvadratmeter solcellepaneler, det er installert en batteribank på 180 kW, basert på gjenbruk av Nissan Leaf-batterier. Det fintunede samspillet mellom strømproduksjon og lagring styres av avanserte styringssystemer som avgjør når solenergien forbrukes direkte og når den skal lagres i batteripakken eller selges til nettet.

Integrering av SD/EOS-anlegg, solcellepaneler og smart styring av oppvarming/ventilasjon har resultert i betydelige besparelser, inkludert gjenbruk av oppvarmet vaskevann og solcelle-drevne lysmaster og dagslysstyring av lys og temperatur for å skape et best mulig inneklima for de rundt 50 ansatte. Her er også fjernvarme, smarte elbilladere og overvannsfiltrering, samt at bygget er krydret med fysiske finurligheter som at de nylakkerte bilene kan dyttes sidelengs ut av tørkerom ved hjelp av gulvskinner for å isolere varmen.

Juryens uttalelse

Juryen har bestått av IEE-styret; Thomas Liland-Vik, daglig leder i KE Automasjon, Jill Klausen, COO i JM Hansen, Glen Møller, KAM i Glamox, og Jonas Normann, forretningsutvikler i MicroMatic, som uttaler følgende:

Vi ønsker å kåre prosjekter som kan være til inspirasjon for andre, både gjennom innovative nye løsninger, og ved smart bruk av kjent teknologi. Juryen har blant annet vurdert bærekraft, faktiske energibesparelser og energiresultat i forhold til investering.

Lokal energiproduksjon som bidrar til bygningens energibruk, er også vurdert.

Vinneren har tydelige uttalte ambisjoner for bærekraft, ikke bare for bygninger, men for de ansatte og hele virksomheten. De har gjennom flere år jobbet systematisk for å redusere eget energiforbruk, og virksomhetens belastning på miljøet. Vinneren har i 2023 blant annet investert i nytt styringssystem SE/ EOS, utvidet eksisterende solcelleinstallasjon på 8 nye bygninger, innført styring av oppvarming/ ventilasjon etter behov og kalender/vær prognoser. Og de har innført gjenbruk av oppvarmet vaskevann fra vaskehaller til ny vask. Samlet besparelse fra de startet sitt EOS arbeid har nå passert 2.500.000kWh pr 1/1-24.!

Vi gratulerer Gumpen Gruppen, ved administrerende direktør Per Helge Gumpen, som vinner av Energismarte Bygg 2023!

Bærekraft er en del av Gumpen Gruppens DNA

Per Helge Gumpen kan fortelle at bærekraftstenkning preger hele bedriften og i alt de gjør.

- Bærekraft er mer enn å begrense energiforbruk og avfall. For oss er målet med bærekraftstenkning å gjøre dagens samfunn til et bedre sted å være uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoner. Vi skal derfor bidra for å gjøre samfunnet til en bedre plass å være både for dagens generasjon og fremtidige generasjoner. I dette perspektivet er miljø og energieffektivitet i bygg en viktig del. Det er også viktig for oss at energieffektivitet og bærekraft ikke skal gå på bekostning av arbeidsforholdene i bedriftene.

Nybygget har kostet bilkonsernet 90 millioner kroner, men Per Helge er ikke i tvil om at det på sikt vil gi avkastning på bunnlinja – i tillegg til det hyggelige klimaregnskapet.

- Flere av de investeringene vi har gjort frem til nå har gitt god avkastning. Det har gitt oss motivasjon til å tenke større å prøve noe nytt. I planleggingen av det nye Skade- og Bilpleiesenteret ønsket vi å ta dette lengre. Både fordi vi trodde det ville lønne seg, men ikke minst for å teste og få erfaringer med nye fremtidsrettede løsninger. Disse erfaringene ønsker vi å ha med oss når vi planlegger nye tiltak i våre eksisterende bygg og nye bygg. Vi ser vi har en betydelig energibesparelse i forhold til tidligere, og det gir en økonomisk besparelse.

- Investeringen har vært stor og foreløpig har vi ikke hatt godt nok grunnlag for å beregne tilbakebetalingstid. Vi tror uansett at fremtiden for oss er å knytte energikildene tettere sammen for å optimalisere energiforbruket.

- Vi er veldig glade og stolte av den prisen vi når har fått. Samtidig er det viktig for oss at vi uavhengig av de prisene vi har fått ville fortsatt arbeidet med bærekraft og bærekraftige bygg. For oss har dette vært riktig og viktig, og da skal dette ikke være avhengig av

oppmerksomhet og kun økonomisk tilbakebetalingstid. Vi oppfatter vårt fokus på bærekraft som et samfunnsansvar.

Gumpen trekker også fram samarbeidet med OneCo, som han beskriver som veldig bra.

- Det har vært en god dialog hele veien, hvor vi åpent har kunnet diskutere nye ideer og løsninger.

Stor anerkjennelse også for OneCo

- Dette er en veldig anerkjennelse også for oss, sier Øystein Støle, Manager E-Mobility & Renewable Energy hos OneCo – et industrikonsern med kjerneaktiviteter innen elektro, infrastruktur og telekom.

- Jeg er stolt av det teamet vårt har fått til sammen med Gumpen Gruppen. I dette bygget er det gjort mye ut over det rent elektrotekniske ved valg av ganske fremoverlente smarte løsninger. At dette er en pris som deles ut av elektrobransjen selv, gjør den ekstra attraktiv.

OneCo jobber mye med å levere systemintegrerte løsninger, der de sørger for at ulike fag og produkter settes sammen i systemer som får fremtiden til å funke. Bruken av teknologi skal fornye, forenkle og forbedre verdiskaping og innovasjon på en bærekraftig måte.

Selskapet har lenge hatt et nært og fruktbart samarbeid med Gumpen Gruppen, og ble koplet tidlig på i planleggingsfasen av dette svært energiambisiøse bygget i Sørlandsparken.

- Dette var et velfungerende samspill mellom byggherre, arkitekt og brukerne av bygget, hvor vi kunne foreslå både praktiske og bærekraftige løsninger tidlig i prosessen. På den måten ble veien litt til underveis innen anlegget var ferdig designet og klart til installasjon. Vår erfaring er at bygg etter samspillsmodellen møter brukernes behov på en bedre måte. Viktige momenter fanges opp tidlig og inkluderes i designet av anlegget.

Et oppdrag som i stor grad krevde nytenking

- Ja, vi måtte strekke oss langt teknisk for å kunne innfri kravene som var satt til bygget. Vi har vel tatt i bruk det som finnes av tekniske muligheter per i dag. Desto mer tilfredsstillende og gøy er det når vi lykkes.

- Og det er ekstra givende å jobbe med kunder som har store bærekraftsmål, slik som Gumpen Gruppen, som bidrar til at også vi som leverandør hele tiden må utvikle oss og fornye oss i leveranser til våre kunder.

I tillegg til det innovative nybygget, har OneCo hjulpet bilkonsernet med en rekke energisparende grep også på sine eldre bygg med solenergiproduksjon og styringssystemer.

- Gumpen er et selskap som virkelig viser handlekraft og går i bresjen for å redusere forbruket.

Les mer om Gumpen Gruppen på Gumpen.no