5 tiltak for mer solkraft

Publisert

- Skal vi nå målet om 8 TWh solkraft innen 2030 må vi bygge ut solkraft på anabole steroider, sier Andreas Strømsheim-Aamodt i NHO Elektro. Her er 5 tiltak som må på plass for at vi skal nå målet.

I løpet av hele fjoråret produserte vi 0,5 TWh energi fra solkraft i Norge. Stortinget har vedtatt et mål om å produsere 8 TWh solkraftenergi i året innen 2030, og i midten av mai skal regjeringen legge fram sin plan for hvordan vi skal komme oss dit.  

En slik målsetning forutsetter en voldsom utbygging av solkraft.  

- Skal vi nå målet må vi bygge ut solkraft på anabole steroider, sier Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef for næringspolitikk i NHO Elektro. 

- I tillegg har markedet nærmest kollapset. Til tross for at det aldri har vært så billig å montere solceller, har 8 av 10 privatkunder forsvunnet. Den samme tendensen ser vi også når det gjelder solceller på næringsbygg. 

Derfor har NHO Elektro formulert fem tiltak som må på plass i regjeringens handlingsplan for å nå målet om 8 TWh solkraft innen 2030: 
  1. Det må bli enklere å dele på solstrøm mellom bygninger 
  2. Vi trenger bedre støtteordninger fra Enova 
  3. Innretningen på strømstøtten må endres slik at husholdningene motiveres til tiltak som gir lavere strømforbruk 
  4. Energireglene (i TEK) må legge til rette for egenproduksjon av strøm på bygg 
  5. Norge må vurdere krav om solenergianlegg på alle nye yrkesbygg over 250 m2
Les mer: Slik kommer du i gang med solstrøm
  • Andreas Strømsheim-Aamodt
  • Fagsjef næringspolitikk