Tariffoppgjøret på LOK er vedtatt

Publisert

Forbundsleder Geir Ove Kulseth i EL og IT Forbundet og NHO Elektro-sjef Ove Guttormsen tar hverandre i hånden før forhandlingsstart. Fredag 21. juni ble det klart at EL og IT Forbundets medlemmer stemte ja til det fremforhandlede resultatet.

Ved uravstemning den 21. juni ble årets tariffoppgjør på Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) vedtatt. Les mer om hva dette betyr for bedriftene.

Etter at partene ble enige om tariffoppgjøret på LOKen har meklingsresultatet vært til uravstemning blant EL og IT Forbundets medlemmer. 21. juni ble det klart at de stemte ja til den fremforhandlede avtalen.

For bedriftene innebærer det at de endringene partene ble enige om nå trer i kraft.

Nye lønnsprotokoller er sendt ut og kan tas i bruk. 

Les mer: Dette er de nye lønnssatsene

Dette er hovedresultatene av meklingen:
 • Generelt lønnstillegg på 15,45 kroner pr. time. Som følge av dette økes også andre lønnstillegg i avtalen.
 • Enda beregningsmetode for regulering av lønn i mellomoppgjør.
 • Kompensering av skiftendring fra dag til natt og motsatt for reisepersonell i rotasjon på land.
 • Opprettholdelse av normal lønn ved ledig tid.
 • Økte feriepenger i forbindelse med sykeperioder og svangerskapspermisjon.
 • Partene er enige om å oppfordre til at den allmenngjorte delen av tariffavtalen videreføres og utvides.

Les også: Riksmeklerens møtebok

Ingen lokale forhandlinger

Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK)er en såkalt normallønnsavtale. Dette betyr at hele frontfagrammen er disponert av de sentrale parter i forbindelse med tariffoppgjøret. Tariffoppgjøret i LOK er med dette nå helt ferdig.

Det betyr lokale forhandlinger ikke er en del av tariffoppgjøret i LOKen.

Tariffoppgjøret og bedriftens 3E avtale

Vi får alltid en del spørsmål om de bedriftsinterne avtalene jf. Landsoverenskomsten § 3 E i forbindelse med tariffoppgjør.

Landsoverenskomsten § 3E pålegger bedriften å etablere en lokal særavtale hvor kriterier og nivå for lønnstillegg skal avtales med klubben. Dette er en bedriftsintern lønnsdifferensieringsavtale som eies av de lokale parter. Bedriftsinterne avtaler etter § 3E har ingenting med tariffoppgjøret å gjøre da det ikke er noen kobling mellom frontfagsrammen og forhandlinger/endringer i den lokale 3E avtalen. 

De lokale parter har imidlertid en tarifforpliktelse til å forhandle 3E avtalen dersom en av de lokale partene ber om det. Enhver endring krever lokal enighet. Det er ingen aksjonsrett eller streikerett hvis partene er uenige.

 • Cathrine Aspestrand
 • Direktør Arbeidslivseksjonen
 • Joachim Berge-Bang
 • Advokat/Forhandler
 • Ingar Tukun
 • Fagsjef tariff og arbeidsmiljø