Nytt navn: NHO Elektrodokumentasjon

Publisert

Nelfo dokumentasjon har blitt NHO Elektrodokumentasjon. Hva har dette å si for deg som medlem og installasjonsbedrift? Meld deg på et av våre gratis webinarer for å lære mer.

Kun for medlemmer: Last ned skjemaene i dokumentasjonspakken NHO Elektrodokumentasjon via innlogging på Min side.

I mai ble det kjent at Nelfo skifter navn til NHO Elektro. Navneendringen innebærer også at vår dokumentasjonspakke får en liten oppdatering med nye farger og ny logo.

Hør Elektropodden om hva som er nytt i NHO Elektrodokumentasjon.

- Da Nelfo i sin tid startet med dokumentasjon var det under navnet 5 sikre. 5 sikre-navnet tok for seg standard boligdokumentasjon, men har utviklet seg og blir i dag omtalt og brukt til mye mer enn bare boligdokumentasjon, forteller Erik Helgedagsrud.

Erik jobber som fagsjef for ekom i NHO Elektro, men med sin allsidige bakgrunn som både ekom- og elektroinstallatør har han også fått ansvaret for oppfølging og vedlikehold av alle dokumentasjonsskjemaer og sjekklister.

- Vi velger nå å fase ut 5 sikre-begrepet og «gå tilbake til start» med at dokumentasjonsskjemaene kun blir brukt til hva de i utgangspunktet var ment til, nemlig standard for boligdokumentasjon, forteller han videre.

- Det vil si at sjekklistene som «Risikovurdering» og «Sluttkontroll» kun skal brukes til boligdokumentasjon som de opprinnelig ble tiltenkt. Dette er i og for seg ingen endring da det i teorien har vært slik helt siden sjekklistene ble laget, men så har praksisen vært at de har blitt brukt til mye annet enn kun for boliger, forteller Erik.

Ny logo og nye farger

I denne omgang vil endringene for dokumentasjonsskjemaene begrense seg til at vi bytter ut Nelfo-logoen og fargene på listene med NHO Elektros logo og farger. Medlemsmerket får også en liten justering – men det forblir.

- Medlemsmerket er svært viktig for oss. Dette er et merke som i alle år har blitt brukt på Nelfo sin dokumentasjon, og for installatørbedriftene. For mange, også de som ikke er i bransjen, har dette merket blitt et tegn på kvalitet, seriøsitet og at arbeidet blir utført av fagfolk. Medlemsmerket forblir derfor på vår elektrodokumentasjon for bruk av medlemmene, slik at vi kan videreføre det gode ryktet dette har fått igjennom mange år og som et «bevis» på at det er NHO Elektro-medlemmer som har utført installasjonen, forteller Erik videre.

Dette er nytt:
  • Ny logo og farge på alle lister, tilpasset NHO Elektro
  • 5 sikre-navnet brukes kun for boligdokumentasjon
  • Medlemsmerket forblir på alle lister for medlemmer

De nye sjekklistene og dokumentasjonsskjemaene vil hete NHO Elektrodokumentasjon, og vil være tilgjengelig og gjeldende fra 15. august.

Det vil bli satt opp gratis webinarer for alle medlemmer der vi vil ta for oss endringene i dokumentasjonspakken vår, oppfriskninger og presiseringer i bruken av disse og øvrig nyttig informasjon om videre arbeid med dokumentasjon og sjekklister.

Meld deg på gratis webinar her:

I tillegg til at alle medlemmer kan finne våre sjekklister og dokumentasjon på «Min side» fra 15. august blir de også tilgjengelige hos våre samarbeidspartnere som Cordel, GSGroup, Håndverksdata, Tripletex, Kvalitetskontroll, Holte, Visma og Devinco.

Videre arbeid med dokumentasjon

I skrivende stund har NHO Elektro over 30 aktive dokumentasjonsskjemaer liggende ute til bruk for våre medlemsbedrifter. Arbeidet med vedlikehold og tekniske oppdateringer av dokumentasjonsskjemaene er en kontinuerlig oppgave som skjer fortløpende, blant annet da det kommer nye krav i forskrifter og standarder.

Ser vi for eksempel på sjekklisten for sluttkontroll av elektriske anlegg i boliger, ser vi at denne igjennom årene har blitt oppdatert og tilpasset til nye krav og endringer i standardene. Blant annet kom det i 2010 inn et punkt om tetthet i gjennomføringer i yttervegger etter at TEK10 ble gjeldende, og vi fikk etter siste utgave av NEK 400:2022 et eget punkt om installasjonen er ladeklar. Vi vil videre utover høsten 2024 gjennomgå sjekklistene og dokumentasjonslistene våre for å kvalitetssikre innholdet etter dagens standarder. Samtidig ser vi også på utarbeidelse av nye sjekklister og dokumentasjon etter tilbakemeldinger vi får fra medlemsbedriftene.

Eksempler på innspill fra medlemsbedriftene er;

  • Dokumentasjon av installasjoner i landbruket
  • Dokumentasjon av elbil ladeanlegg
  • Dokumentasjon av ekomnett i boliger
  • Skjema for kontroll av solcelleanlegg

- Vi ønsker svært gjerne tilbakemeldinger fra våre medlemmer på det tekniske innholdet i dokumentasjonspakken og sjekklistene vi har slik at vi kan fortsette jobben med videreutvikling og vedlikehold av disse listene. Vi tar også imot forslag til nye sjekklister og dokumentasjon dersom noen sitter på gode forslag, avslutter Erik Helgedagsrud.

  • Erik Helgedagsrud
  • Fagsjef Ekom