NHO Elektro-gjennomslag for ny nettleiemodell

Publisert

Unntaksregelen for energileddet blir forlenget. Det sikrer lønnsomhet i solkraft og energieffektivisering.

Energidepartementet har besluttet å forlenge unntaksregelen for energileddet i nettleieforskriften som følge av en tydelig anmodning fra NHO Elektro og flere andre organisasjoner.

Den forlengede unntaksregelen innebærer at nettselskapenes inntekter fra energileddet i nettleien kan utgjøre mer enn 50 prosent frem til 1. juli 2026. Energileddet bidrar til å opprettholde lønnsomheten i energieffektiviseringstiltak, installasjon av varmepumper og solstrøm.

Forlengelsen på to år gir også tid til nødvendige evalueringer for å vurdere i hvilken grad den nye nettleiemodellen bidrar til bedre utnyttelse av strømnettet.

Fra NHO Elektro understreker vi viktigheten av denne utsettelsen for å sikre at den nye modellen fungerer etter hensikten, eller om vi bør foreta justeringer i den. Vi er opptatt av at omleggingen både ivaretar økt nettutnyttelse og forbrukernes behov for en forståelig og enkel modell.

- Vi mener at de to ekstra årene gir verdifull tid til å modne markedet og samle bedre forbruksdata, samtidig som forbrukerne får bedre tid til å tilpasse seg, sier Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef for næringspolitikk i NHO Elektro.

I mellomtiden vil NHO Elektro og samarbeidspartnere gjøre egne vurderinger og evalueringer, mens vi venter på evalueringen av den nye nettleiemodellen som Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal gjennomføre.

  • Andreas Strømsheim-Aamodt
  • Fagsjef næringspolitikk