Har du tatt ut potensialet i eksisterende kunder?

Publisert

Nå har vi oppgradert funksjonen Internkontroll Kunde (IKK) i Nelfo Integrator slik at det blir lettere å foreslå oppdateringer for kundene. (Foto: Håndverksdata).

Ny funksjonalitet i Nelfo Integrator gir bedriften bedre oversikt over mulighetene for mersalg hos eksisterende kunder.

Nelfo Integrator kommer nå med en oppgradert funksjonalitet for IKK (Internkontroll Kunde) som gjør det lettere å tilby eksisterende kunder kontroll og oppfølging av deres elektriske anlegg.

Helt ny IKK

IKK (Internkontroll Kunde) er én av modulene i Nelfo Integrator. Systemet kan tilpasses enhver periodisk kontroll av kunders el-anlegg, inkludert sjekklister, måleprotokoller, etablering og håndtering av avvik.

Fra januar 2024 er Nelfo Integrators IKK-modul lansert i helt ny drakt.

I IKK-modulen finner du nå diagrammer, grafer og figurer som gir deg bedre oversikt og muligheter til å ta ut ditt potensial i eksisterende kundemasse. Det nye dashbordet i Integrator gir visuelt en rask oversikt over bedriftens statistikk på områder som:

  • Markedssektor
  • Kontrolltyper
  • Kontraktstatistikk
  • Forretningstrender

Oversikt over disse parameterne gir bedre kontroll på nåværende drift og ikke minst en pekepinn på hvor det ligger muligheter for salg av dine tjenester – og dermed økt lønnsomhet. Forretningstrend viser oversikt over de 3 siste årene, mens oversikt over månedlig arbeidsbelastning gir bedre kontroll over forretningen og arbeidsbelastning. Dette ved vurdering av behov for personell, f.eks. ved ferieavvikling.

Muligheter for å "vinne tilbake" kunder

I kontraktstatistikken får du oversikt over hvilke av bedriftens kontrakter som er aktive og hvilke som er inaktive. Dette gir grunnlag for å planlegge å vinne tilbake kunder.

I Nelfo Integrator ligger også statistikk over typer kontroller du har. Her ligger også en oversikt over hvilke kontroller som er satt som repeterende eller ikke. Kontrollen opprettes automatisk til neste gang den skal gjennomføres og kunden mottar varsel på forhånd.

Nyhet: Opprett kontrollen rett fra appen

Brukeren i appen kan nå selv opprette kontrollen, uten at noen på kontoret er involvert. IKK blir på denne måten mer brukervennlig, kontrollørene blir mer selvstendige og bruker tiden smartere.

IKK har også en annen svært viktig funksjon, nemlig å bidra til at kunden har sin internkontroll i orden. I oppdateringen som kommer i april blir kundeportalen lansert med nye funksjoner, slik at denne jobben blir enda enklere for kunden.

  • Eirik Remo
  • Fagsjef HMS