Viktig med fortsatt støtte til ENØK

Publisert

- For elektronæringen er det viktig at regjeringen viderefører støtten til energieffektivisering og solstrøm, sier Tore Strandskog i Nelfo. I innspillet til neste års statsbudsjett vil det være Nelfos viktigste budskap.

Les mer: Dette mener Nelfos er viktig å få på plass i neste års statsbudsjett

- Med dagens aktivitet, virkemidler og støtteordninger bidrar energitiltak i bygg mest til å styrke den norske kraftbalansen, vi har begynt på komme opp i fart, nå må vi holde trykke opp de neste årene. Det er vårt hovedbudskap til regjeringen, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

Denne uken leverte Nelfo, sammen med 35 andre organisasjoner, et felles innspill til regjeringen når de nå skal i gang med å planlegge for neste års statsbudsjett.

Nelfo mener, på vegne av drøyt 1900 medlemsbedrifter, at regjeringen må satse mer på energieffektivisering og lokal energiproduksjon i bygg. Det mener vi kan gjøres på følgende måte:

  • Økonomiske virkemidler i 2025 må være minst på samme nivå som 2024
  • Enova må i avtale for 2025-28 gis et energimål. Nasjonale mål for energieffektivisering og solkraft må legges til grunn for økonomiske virkemidler i Enova
  • Nye programmer gjennom Enova for borettslag/sameier og yrkesbygg må sikres en varighet og finansiering frem til 2030
  • Etablering av nye programmer i Enova for eneboliger og småhus som omfatter modne og velprøvde energitiltak

- I tillegg ber vi om en satsing rettet mot offentlige bygg som kan komme gjennom Husbanken og annen budsjettering, utenfor Enovas ordninger, sier Strandskog.

Budsjettforhandlingene for statsbudsjettet i 2024 ga et godt løft for satsingen på energieffektivisering og økt strømproduksjon i bygg. Summerer vi opp alle tiltakene utgjør dette et marked på et sted mellom 3 og 4 milliarder kroner.

Å motta støtte forutsetter også at eieren stiller med flere ganger så mye investeringskapital, og da har vi begynt å få en bra muskel, som gir store mengder lokalt produsert og frigjort kraft.

- Utfordringen vi nå står i er at bevilgningene i år har kommet etter kortsiktige enkeltvedtak. Allerede til neste år vil flere av tiltakene og pengene falle bort, dersom ikke regjeringen og Stortinget i statsbudsjettet for 2025 og i styring av Enova tar nødvendige grep, sier Strandskog.

Nelfo er også kritisk til hvordan strømstøtteordningen er utformet.

- Det er klart at det er viktig å hjelpe folk i en vanskelig økonomisk situasjon med dyrtid og høye strømpriser, men vi mener at en del av den strømstøtten bør brukes til en varig reduksjon av folks strømforbruk gjennom ENØK-tiltak og støtte til solceller fremfor å subsidiere forbruk slik vi gjør i dag, sier Tore Strandskog.

  • Tore Strandskog
  • Direktør næringspolitikk