Sikkerhetskurs for bygg og anleggsnæringen

Publisert

Nå kan bedriften gjennomføre nytt gratis sikkerhetskurs beregnet på bygg og anleggsnæringen.

Farlige mønstre er et av to sikkerhetskurs for alle i bygg- og anleggsnæringen. Målet med kurset er å øke bevisstheten slik at de legger merke til  farlig adferd og sikkerhetsmangler på anleggsplassen. Kurset vil gi den ansatte de verktøyene som trengs for å ta sikre valg. 

Meningen er at kurset Farlige mønstre skal erstatte mange av de sikkerhetsgjennomgangene man i dag må ta for å få tilgang til en byggeplass. Gjennom kurset skal du trene på å se farlige mønstre i omgivelsene rundt deg, men også egne rutiner, holdninger og vaner. 

Prosjekt Fareblind, og nå Farlige mønstre, er to grunnleggende sikkerhetskurs for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass. Prosjekt Fareblind handler om de store farene og livreddende regler knyttet til disse. Kurset Farlige mønstre handler om resten av de viktige innsatsfaktorene for en sikker adferd på en bygge- og anleggsplass. 

Kurset er laget av Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg og er gratis å gjennomføre. Det er laget en bedriftslisens for å kunne se hvem som har gjennomført opplæringen.

  • Eirik Remo
  • Fagsjef HMS