Bli lærebedrift

Ved å ta inn lærlinger gjør du både bedriften din og samfunnet en tjeneste. Lærlinger er fremtidens arbeidskraft, og en god og lønnsom investering for bedriften.

Hva må til for å bli lærebedrift?

Det er ikke vanskelig å ta inn lærlinger til bedriften, men noen krav må oppfylles:

  • Faglig leders kompetanse
    Faglig leder må ha fag- eller svennebrev, mesterbrev, utdanning fra fagskole eller ingeniørhøgskole pluss noen års praksis, eller seks års allsidig praksis fra faget.
  • Bedriften/virksomheten
    Bedriften bør ha arbeidsoppgaver og utstyr som sikrer at lærlingen kan få full opplæring. Kravene fra læreplanen for elektrofaget finner du på udir.no.

Hvordan bli lærebedrift?

Det enkleste er å bruke Opplæringskontoret for elektrofag. Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan, der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringen av sine lærlinger og lærekandidater. Opplæringskontoret (OK) har et faglig og administrativt ansvar for lærlingen, og følger lærlingen systematisk opp gjennom hele læretiden. OK avholder nødvendige kurs til selvkost, som kurs i bruk av farlig verktøy, personløfter, arbeid i høyden, varme arbeider, branntetting, og kurs som bygger på forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). 

Utplasseringsbedrift

Du har også muligheten til å være utplasseringsbedrift for VG1- og VG2-elever som skal ha PTF (prosjekt til fordyping), og på den måten bli kjent med potensielle lærlinger. 

Bransjens fremtid er bedriftens ansvar

Bedriftenes inntak av utplasseringselever og lærlinger er grunnlaget for utformingen av skoletilbudet ved de videregående skolene. Hvis bedriftene ikke tar inn lærlinger, trues bransjens utdanningstilbud. Husk at bransjens ansvar er å gi lærlingen en mulighet til å ta fagbrev, å skaffe seg jobb er lærlingens ansvar.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.