Elektrotermografi

Vurderer dere å starte med termografi, eller har dere allerede utstyr og ønsker å øke forståelsen for faget? Dette kurset gir deg en god innføring i hva termografi er, hva du kan bruke det til og hva som er viktig kunnskap i forbindelse med gjennomføring av en termografikontroll.

Dette kurset skal gi deg en grunnleggende forståelse for hva du må tenke gjennom under en termografikontroll, i et elektrisk anlegg med et termografikamera.

Er det viktig at det går strøm i anlegget? Trenger jeg å fjerne deksler? Måler du riktig temperatur? Hvordan unngå du å lage avvik på en refleksjon? Trenger jeg å måle belastningen i et avvik? Hvorfor gjøre «det lille ekstra» Hva kan du forvente å finne avvik på?

Det blir presentert flere bildeeksempler på hvordan forskjellige avvik vil bli fremstilt i et termografikamera.

Dette er kurset for deg som trenger å vite hva elektrotermografi er og hvilken nytte det kan gi både deg som ansatt, dine ansatte og for ditt firma. Det er ikke nødvendig med kjennskap til elektrotermografi da dette kurset gir nødvendig grunnleggende kunnskap for å komme godt i gang med kontrollene.

Ønsker du å gå videre innen faget kan du ta et sertifiseringskurs innen Normen NEK 405-1 Elektrotermografi, eller et kurs i bildetolkning. Dette kurset viser deg hvordan dypere tolkning kan gi et nytt syn under fremtidige kontroller.

Dette kurset er tilgjengelig i både Elflix Premium-abonnementet og Elflix Ute-abonnementet.

Flere hundre kurs

Elflix-premium inkluderer også alle kurs i Videocation sin portefølje. Her finner du eksempelvis tema som bærekraft, markedsføring, ledelse, Excel og andre nyttige emner.