Personforsikring

Dette er en kombinasjonsforsikring hvor vi setter sammen yrkesskadeforsikring, fritidsulykkes­forsikring og gruppelivsforsikring.

På jobben dekkes skade som følge av yrkesulykke eller yrkessykdom (Yrkesskadeforsikring), mens på fritiden dekkes skade skade som følge av ulykke, men ikke sykdom (Fritid ulykkesforsikring). Den ansatte er dekket ved ulykke hele døgnet. Forsikringssummen for invaliditet og uførhet er gradert i forhold til grad av henholdsvis invaliditet og uførhet. Ved yrkesskade tilkommer også erstatning for utgifter og lidt inntektstap i forbindelse med skaden. Forsikringen dekker også reisetiden til og fra jobben. I tillegg er dødsfall uansett årsak dekket (Gruppelivsforsikring).

Ønsker din bedrift en helhetlig dekning for de ansatte er vår Personforsikring et meget gunstig alternativ.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.