Personvern / GDPR

Dagens regelverk stiller krav til at bedrifter skal ha rutiner for å etterleve personopplysningsloven, men det nye regelverket gjør det nødvendig å endre flere av disse rutinene.

Nelfo har utarbeidet en mal for våre medlemsbedrifter som tar sikte på å være et sentralt hjelpemiddel for bedriftene når dere skal dokumentere pliktene og de nye rutinene etter det nye regelverket.

Det er helt avgjørende at bedriften selv fyller ut og tilpasser malen til sin drift og sin behandling av personopplysninger. Tekst som er skrevet i rødt må endres og tilpasses av bedriften. For tekst som er skrevet i gult må det vurderes om dette er relevant på bedriften. Hvis så er tilfelle, må teksten endres og tilpasses.

Personvernprosedyre er også tilgjengelig i Nelfo Internkontroll (NIK), Prosedyre 00.110 GDPR – Personvern

 

For ytterligere informasjon om de nye personvernreglene se følgende nettsider:

https://www.datatilsynet.no/

https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/personvern/

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.