Bedre oppfølging ved strømulykker

Publisert

Elektrikere som har fått strømgjennomgang kan avklares på legevakten eller hos fastlegen, og trenger ikke 12 timer med hjerteovervåking på sykehus.

Elektrikere er naturlig nok overrepresentert i statistikken over hvem som får strømgjennomgang.

God HMS hindrer strømulykker.

Mange elektrikere forventer å bli lagt inn til observasjon i 12 timer hvis de har vært utsatt for en strømulykke og tar kontakt med helsevesenet, men nå kan de heller bli sendt hjem etter en avklaring hos legevakt eller fastlege.

- Det er ulike retningslinjer i helsevesenet for hvordan pasienter som har opplevd strømgjennomgang skal følges opp. Det har vært en forventning i bransjen om 12 timers hjerteovervåking på sykehus, og dette har nok også vært vanlig, men det er opp til behandlende lege å vurdere hvordan en strømulykke skal følges opp på best mulig måte, sier fagsjef for HMS i Nelfo, Eirik Remo. Han understreker av mest mulig behandling er ikke nødvendigvis er best mulig behandling.

Forskning på elektrikere i akuttmottak

St. Olavs hospital i Trondheim har gjennom seks år forsket på strømgjennomgangspasienter. En av konklusjonene er at pasienter vil kunne avklares utenfor sykehus ved hjelp av EKG, pasientundersøkelser og sykehistorikk. Pasienter som har ingen tegn til skader, bør kunne avklares av legen uten at de trenger å tilbringe 12 timer til observasjon på sykehus.

Dette har bidratt til å klargjøre mye rundt behandling av strømulykker. Forskerne skriver at i en travel klinisk hverdag utfører mange leger unødvendige rutinemessige utredninger av frykt for å overse noe.

Dette har vi jobbet for i mange år

- Denne forskningen er viktig for vår bransje og bidrar til riktig behandling, mener Remo.

Forskningen viser at bransjen tar strømulykker på alvor, blant annet med å oppsøke helsehjelp ved strømgjennomgang. Bedriftene har også blitt flinkere til å rapportere og følge opp hendelser.

- Jeg vil understreke at det fortsatt er viktig å oppsøke helsehjelp, blant annet for å utelukke skader. Det er vanskelig for den enkelte å ta denne avgjørelsen selv, da for eksempel ekg vil kunne utelukke skader. Derfor må ansatte og bedriften ta dette på alvor. Samtidig er det viktig å kunne dokumentere hendelsen hvis det skulle vise seg at det blir senskader, sier Eirik Remo.

Forskningen fra St. Olav hospital kommer ikke inn på langtidsoppfølging av strømulykker. Nelfo jobber for å kunne følge opp strømulykker over lengre tidsrom for å kunne belyse dette.

Råd til bedriftene:

  • Jobb med forebygging – det reduserer risikoen
  • Ta strømulykker på alvor - følg anbefalte retningslinjer ved strømulykker
  • Oppsøk medisinsk hjelp hvis hendelsen kommer innunder anbefalte retningslinjer ved strømulykker
  • Dokumenter ulykken
  • Meld fra til DSB – NAV og forsikringsselskap – Alvorlige ulykker skal også meldes til politiet og Arbeidstilsynet.