Feil å skattlegge solstrøm

Publisert

Nelfo frykter at skatt på solstrøm vil gi en fullstendig brems i utbygging av private anlegg. – Vi mener Skatteetatens tolking er feil, sier Andreas Strømsheim Aamodt i Nelfo.

Slik kommer du i gang med solstrøm. Vi har samlet all relevant informasjon på ett sted.

Midt under energikrisen har Skatteetaten kommet med en skattebombe på private solceller som vil gjøre investeringen ulønnsom for mange private husholdninger. For de som allerede har investert i solceller, innebærer endringen at de risikerer å betale en skatt som overstiger Enova-støtten.

- Å skattlegge dette som et salg, blir helt feil. Når folk setter opp solceller på taket, dimensjonerer de anlegget for eget forbruk og bruker strømnettet som et batteri. Anlegget sender kraft ut i nettet når du bruker lite selv, og henter inn kraft når du bruker mer. Det må være likegyldig om dette batteriet står i kjelleren eller befinner seg i strømnettet, så lenge du bare produserer for eget forbruk, sier fagsjef Andreas Strømsheim Aamodt i Nelfo.

Ifølge Skatteetaten skal overføringer inn til nettet skattes som kapitalinntekt med en sats på 22 prosent. Denne skattebomben vil ramme alle de nå om lag 25 000 private solcelleanlegg vi har i Norge.

Skatten vil bremse det grønne skiftet

Før sommeren satte regjeringen og SV et mål om at det skal produseres 8 TWh solstrøm innen 2030, men utbyggingen går sakte. I fjor ble det produsert 0,25 TWh solstrøm. Det betyr at det må bygges ut mye solstrøm de neste seks årene.

- Det er jo klart at dette ikke bare rammer de som har solcelleanlegg i dag, eller vurderer å skaffe seg det. Det vil også bremse det grønne skiftet. Det er åpenbart at denne skatten gjør at færre vil investere. Vi i Nelfo er sjokkert over denne skattebomba som kommer på toppen av kuttet i Enova-støtten til solceller i oktober. Det er strømkrise og en potensiell framtidig energikrise, sier Aamodt.

Nelfo er nå i tett dialog med politikere og alliansepartnere og jobber for at denne skatten blir fjernet.