Slik tar du imot nye lærlinger

Publisert

Nå har mange bedrifter tatt imot nye lærlinger. De fleste er spente, både lærlingene selv og bedriften. Her er våre tips til hvordan bedriftene kan ta vare på de nye medarbeiderne.

Lærlinger er nye i arbeidslivet. Mye må tilpasses i den nye hverdag. Alt fra å komme til riktig tid, bli kjent med nye kollegaer, slik gjør vi det hos oss, risikovurderinger og kursing for å nevne noe. Det er viktig å ha tålmodighet og samtidig bidra til å støtte lærlingen slik at møtet med arbeidslivet blir bra. 

Oppfølging

For å bli gode håndverkere trenger lærlinger oppfølging. Hvem som skal følge opp en lærling bør være et bevist valg i bedriften. God fagkunnskap og gode holdninger fra den som følger opp er med på å påvirke lærlingen i riktig retning resten av yrkeskarrieren. Dessverre har det skjedd uheldige hendelser hvor lærlinger har jobbet alene uten kyndig hjelp. 

Vær bevisst på hvilke arbeidsoppgaver du setter lærlingen til. Sørg for at det er variasjon mellom typen oppdrag slik at lærlingen får en god breddekompetanse.

Gode HMS-holdninger 

En innføring i helse, miljø og sikkerhet fra første dag for lærlingen er en investering for bedriften. Gode HMS-holdninger vil bidra til gode resultater, færre ulykker og færre feil.

Mange har fått erfare at når HMS-rutiner ikke blir fulgt opp har det kostet både ansatte og bedriften mye.

Les mer om lærlinger og ulykker. 

Start gjerne en læringsperiode med å gjennomføre kurs og opplæring som er viktige og som man må ha. Som et eksempel har mange fse-kurs tilpasset virksomheten de første dagene slik at dette er i orden. Annen opplæring kan være arbeid i høyden og bruk av farlig verktøy.

Aktuelle kurs fra Nelfoskolen.

At lærlingen får personlig verneutstyr og arbeidstøy fra første dag er selvfølge.

HMS-prosedyrer, hvilke og hvor man finner dem, er også viktig. 

I tillegg anbefaler vi et oppstartmøte med daglig leder og faglig ansvarlig hvor et av temaene bør være hva lærlingene kan forvente av bedriften og hva bedriften forventer av lærlingene. Kom gjerne inn på temaet "vi- følelsen" i bedriften.

6 tips til hvordan bedriften kan gjøre lærlingens møte med arbeidslivet til en positiv opplevelse: 
  1. Planlegg en god oppstart
  2. Gjør læringene til gode håndverkere med variert arbeide og god oppfølging
  3. Velg en fagperson med gode, pedagogiske egenskaper til å følge opp
  4. Invester i lærlingene - det får du igjen for senere
  5. Vær bevisst på hvilke arbeidsoppgaver du setter lærlingen til
  6. Lærlinger skal ha det like trygt på jobb som alle andre

Les mer om praksislogg og teori hos Elskolen.