Hvem kan bygge solcelleanlegg?

Publisert

DSB er krystallklare på at elektroinstallasjonsarbeid på et solcelleanlegg skal utføres av en registrert elinstallatør ©Fotograf John Petter Reinertsen.

I løpet av de siste årene har markedet for solstrøm vokst raskt i Norge. Mange store eiendomsbesittere velger å installere solcelleanlegg på eksisterende tak. Det ligger et stort u-utnyttet potensiale på mange låvetak og nyoppførte bygg kan leveres med bygningsintegrerte solceller i fasaden.

Med rask utvikling innen et område vil det vokse frem nye selskaper som ønsker å ta del i et spennende marked. Nye produkter og installasjoner utfordrer det eksisterende regelverket, og det har vært stor usikkerhet knyttet til kvalifikasjonskravene rundt bygging av solcelleanlegg.

I siste utgave av bladet Elsikkerhet, nummer 91, slår DSB fast at det skal være en registrert elektroinstallatør som skal være ansvarlig for den elektriske installasjonen i et solcelleanlegg.

Den elektriske installasjonen omfatter:

Utjevningsforbindelser
Terminering og sammenkobling av MC4 kontakter
Montering av kabler og kabelstiger
Montering av sikkerhetsbryter
Montering av inverter

Kravene til den som kan forestå en elektrisk installasjon er klart definert i FEK. Det samme gjelder hvem som har lov til å arbeide i den elektriske installasjonen underlagt en elektroinstallatør.

En elektroinstallatør kan velge å benytte ufaglært arbeidskraft til enkelte oppgaver. Det krever imidlertid at vedkommende har rett opplæring og følges opp direkte av en elektriker.

Et solcelleselskap som ikke er registrert som elektroinstallatør kan ikke ta på seg den elektriske installasjonen, og må sette bort den delen til en installatørbedrift. En installatørbedrift kan ta på seg installasjon av et helt solcelleanlegg, men må ivareta de bygningstekniske kravene.

Installasjon av et solcelleanlegg krever kompetanse innenfor flere disipliner. Tettheten på taket må ivaretas, panelene monteres ofte høyt over bakken og vind/snø last må beregnes.

Dette er kompetanse mange elektroinstallatørbedrifter ikke har i eget hus. Når en slik bedrift påtar seg å installere solcelleanlegg, er det viktig at de har byggteknisk kompetanse eller kjøper denne tjenesten.

Nelfo har et godt samarbeid med Solklyngen og Solenergiforeningen og vi vil jobbe sammen med dem for å sikre en bærekraftig og sikker utbygging av solkraft i Norge.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.