Merking av bygg med batterier

Publisert

Nye merker for bygg med batterilagring, bygg med batterilagring av solstrøm, og batterirom er nå tilgjengelig for alle Nelfomedlemmer.

Svingninger i strømpris, endringer i nettleiestrukturen og utrulling av smarthusløsninger og solceller gjør at batterier er forventet å ha en viktig rolle i fremtidens fornybare kraftsystem. Nelfo satser derfor på dette området gjennom flere ulike prosjekter.

- Vi er nå i gang med en veileder som omhandler installasjon av batterilagringsystemer i boliger, hvor vi samarbeider med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for Byggkvalitet, Drammensregionens Brannvesen og Forsvarets forskningsinstitutt for å utvikle en «best practice», sier Marie Kolderup fagkonsulent i Prosjekt Sol og Lagring i Nelfo.

Veilederen vil publiseres i løpet av høsten 2020. I forbindelse med dette arbeidet har Nelfo utviklet flere batterirelaterte merker som er i samsvar med relevante standarder (ISO 7000-0247, IEC 60417-5036 og NEK400:2018).

Les mer: Last ned de ulike merkene.