Skjerpede klimakrav i offentlige anskaffelser

Publisert

Den 1. januar 2024 trådte skjerpede krav for å vektlegge klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser i kraft. Hovedregelen er nå at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 prosent. (Illustrasjonsfoto).

Er bedriften en leverandør til det offentlige? Nå har det kommet en veileder om hvordan de nye reglene for klima- og miljøhensyn skal vektes i offentlige anskaffelser.

Den 1. januar 2024 trådte skjerpede krav for å vektlegge klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser i kraft. Hovedregelen er nå at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 prosent, med unntak dersom nærmere vilkår er oppfylt.

I veilederen forklarer Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) hvordan offentlige innkjøpere skal forså regelverket. For Nelfos medlemsbedrifter som leverer til det offentlige og er med å konkurrere om offentlige oppdrag er det nyttig å vite hva de må gjøre for å være med i konkurransen.

Dette må bedriften tenke på:
  • Det offentlige skal med disse kriteriene etterspørre bygg med god energiytelse.
  • Byggeplassene må tidlig tilrettelegge for lading for å redusere transportutslipp i byggeprosessen.
  • I rangering av tilbud skal det også vektlegges tiltak som reduserer samtidig effektbehov, som lastreduksjon, lastflytting, lokal energiproduksjon og energilagring. Ved å redusere samtidig effektbehov blir belastningen på strømnettet mindre i perioder hvor mange bruker mye strøm samtidig. I tillegg optimaliseres brukerens kostnader til kapasitetsledd/effektledd i nettleien.
  • For å posisjonere seg i kommende anbud er en vinneroppskrift å lage godt dokumenterte beregninger som viser hvordan samspillet mellom fleksible elektroinstallasjoner, bygningsautomasjon og digitale sluttbrukerverktøy reduserer det samtidige effektbehovet.

Les mer: Hele veilederen finner du på DFØ sine nettsider.