Brudd i lønnsoppgjøret for elektrofagene

Publisert

Etter at El og IT Forbundet brøt forhandlingene om Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) er det nå klart at partene møtes til mekling 27. og 28. mai med frist for å bli enige kl. 24.00. Her er en oversikt over viktige tidsfrister og skjemaer.

- Vi kom til et punkt hvor vi innså at vi måtte ha hjelp fra en tredjepart for å komme videre, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo/NHO Elektro.

Her har vi samlet viktig informasjon til bedriften

Etter å ha forhandlet om LOKen hele denne uken ble det brudd i forhandlingene torsdag kveld. Partene møtes til mekling hos Riksmekleren i slutten av mai. Dersom meklingen ikke fører frem kan det bli streik. Følg med på nelfo.no for løpende informasjon.

Det er viktig at bedriftene vurderer konsekvensene av en streik og om det er mulig å fortsette driften helt eller delvis.

Dette må bedriften gjøre for å være forberedt på en eventuell streik:

Bedriftene må gi betinget permitteringsvarsel til arbeidstakere som ikke kan sysselsettes om det blir streik. Det gjelder uorganiserte arbeidstakere og ansatte organisert i andre forbund, f. eks funksjonærer.

For å kunne benytte permittering, må bedriften drøfte situasjonen med de tillitsvalgte og varsle medarbeiderne. Varslingsfristen er minst 14 dager når ansatte i egen bedrift kan bli tatt ut i konflikt.

Vi anbefaler at bedriftene vurderer å gjennomføre drøftinger med de tillitsvalgte og gir varsel om betinget permittering. Egen informasjon vil bli sendt dersom iverksettelse av permittering blir nødvendig.

Last ned protokollmal for drøfting ved streik i egen bedrift

Last ned mal for betinget permitteringsvarsel

Betinget permitteringsvarsel kan gis ved oppslag i bedriften. Ansatte som midlertidig er fraværende varsles på hensiktsmessig måte. Varselet gjelder den enkelte arbeidstaker og fristen begynner å løpe fra arbeidstidens slutt den dagen det gis.

Blir det streik kan det gå ut over produksjonen. Da er det viktig at bedriften sender ut varsel om fristforlengelse på grunn av streik til kunder og leverandører el.

Last ned varsel om fristforlengelse ved streik