Ny utgave av Installasjonsguiden klar

Publisert

Installasjonsguiden er det nye navnet til Normguiden. Årets utgave er den syvende i rekken, og nå kan du bestille den i Nelfobutikken.

Installasjonsguiden går dypere inn i materien enn Montørhåndboka, og er derfor et godt verktøy for de som skal prosjektere elektriske installasjoner.

Her kan du bestille boka.

Årsaken til at Normguiden har skiftet navn til Installasjonsguiden er fordi Norsk Elektroteknisk Komite - NEK - har gått bort fra å bruke begrepet norm, og til å bruke standard. Det fulle og hele navnet er Installasjonsguiden – veiledning til NEK 400:2022.

Første Normguide i 1999

NEK 400 kom ut for første gang i 1998. Den første utgaven av Normguiden fulgte hakk i hæl i 1999, og var en suksess fra første stund. Målsetningen fra starten og frem til i dag er at guiden skal gjenspeile løsninger og tolkninger av NEK 400 som er rådende i bransjen. Guiden blir derfor revidert hver gang det kommer ut en ny versjon av NEK 400.

Den første utgaven av guiden ble utviklet med god bistand fra ressurspersoner i elektrobransjen, og har i de påfølgende år fulgt omtrent samme mal som de første utgavene.

  • Synnøve Haram
  • Forlagssjef