Nye skjemaer lansert: Nelfo Dokumentasjon for solcelleanlegg versjon 3.0

Som et ledd i revisjonen av Nelfos dokumentasjonspakker endres nå navnet fra 5 sikre til Nelfo Dokumentasjon.

Disse dokumentasjonspakkene er nå revidert og klare for bruk:

 • Nelfo dokumentasjon for solcelleanlegg
 • Nelfo dokumentasjon for HMS
 • Nelfo dokumentasjon for IT-sikkerhet
 • Nelfo dokumentasjon for elbil
 • Nelfo dokumentasjon for ekom

Her kan du laste ned Nelfos dokumentasjonspakker.

Da Nelfo startet med utarbeidelse av dokumentasjonsskjemaer var det under navnet 5 sikre. Dette navnet var da en referanse til disse 5 delene:

 1. Risikovurdering
 2. Samsvarserklæring
 3. Sluttkontroll
 4. Kursfortegnelse
 5. Utstyrsdokumentasjon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har akseptert disse skjemaene som tilfredsstillende dokumentasjon for en boliginstallasjon. Dette innebærer at en fremlagt 5 sikre-dokumentasjon, når denne er korrekt utfylt, vil oppfylle forskriftens (Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, fel) krav til dokumentasjon av en boliginstallasjon.

Mer om DSB og 5 sikre kan leses her.

5 sikre bytter navn

- I dag brukes 5 sikre-begrepet ikke bare om boligdokumentasjon men også om skjemaer for både solcelleanlegg, batterisystemer, elbilladeanlegg og ekomnett. Ved å døpe om konseptet fra 5 sikre til Nelfo Dokumentasjon oppnår vi en mer presis beskrivelse av hva skjemaene handler om uten å binde oss opp til et visst antall skjemaer per pakke. Når det er sagt, er begrepet om 5 sikre for boliginstallasjoner såpass innarbeidet i bransjen at vi ikke ønsker å gå bort fra det. Boligskjemaene vil derfor fortsatt hete Nelfo Dokumentasjon for bolig – 5 sikre, mens resterende pakker vil bli kalt Nelfo Dokumentasjon for (…), sier Marie Kolderup som har vært prosjektleder for revisjonen i Nelfo.

Prosjektet har gått over en lengre periode og involvert ulike deler av bransjen som konsulenter, rådgivende ingeniører, tilsyn, og medlemmer i Nelfo. Nye standarder, regelverk, erfaring, modernisering av språk og avviksrapporter er noe av det som er lagt til grunn for endringene i skjemaene.

- Med ekom-pakken har vi fått god hjelp av Espen Øien i Lanse AS og Svein Roar Jonsmyr i Nkom til å revidere skjemaene etter NEK 700, så en stor takk rettes til dem fra Nelfo for godt samarbeid, sier Kolderup.

Nelfo Dokumentasjon for ekom versjon 1.1 tilfredsstiller Nkom sine minstekrav til dokumentasjon av ekom anlegg, når dokumentasjonen er korrekt utfylt.

Resterende dokumentasjonspakker vil lanseres fortløpende innenfor feltene bolig, solcelleanlegg, batteriinstallasjoner, elbilladeanlegg, IT-sikkerhet og HMS.

Hvor får man tak i skjemaene?

Skjemaene vil være tilgjengelige for digital utfylling hos Nelfos samarbeidspartnere og som utfyllbare PDFer på MinNelfoside for medlemmer. Dette vil være et midlertidig tilbud i en overgangsfase.

- Vi beveger oss bort fra utfylling i PDF-format og over til bruk av digitale verktøy. Flate PDFer har begrensninger i funksjonalitet og brukervennlighet. Ved å bruke Nelfo Dokumentasjon i digitale verktøy har brukerne bedre mulighet til å tilpasse skjemaene til ulike anlegg, f.eks. ved å legge til egne sjekkpunkter i listene. En digital dokumentasjon vil enkelt kunne overføres til Boligmappa. Dette sikrer tilgang for DLE og trygg oppbevaring av dokumentasjon. Derfor har vi hatt hovedfokus på innhold i denne revisjonen og enkelte funksjoner i PDFen er ikke videreført, sier Marie Kolderup.

I overgangsperioden vil både 5 sikre skjemaer og Nelfo Dokumentasjonsskjemaer være tilgjengelige. På lengre sikt vil de gamle 5 sikre-skjemaene trekkes tilbake og kun Nelfo Dokumentasjonsskjemaer være tilgjengelige. Nelfo Dokumentasjon for bolig – 5 sikre vil som tidligere være tilgjengelig for alle på DSB sine nettsider.

- Vi gleder oss veldig til å lansere de nye skjemaene, som har vært tydelig etterspurt av bransjen i en stund nå, avslutter Kolderup og legger til at hun oppfordrer til å gi Nelfo tilbakemeldinger på det nye innholdet.

 • Jon-Steinar S. Hanstad
 • Direktør teknisk seksjon