Offentlige kontrakter: Skjerper kravene til lærlinger

Publisert

– Regjeringens skjerping av kravene til lærlinger når det offentlige kjøper inn tjenester er i tråd med det Nelfo har sagt tidligere, men vi mener de burde stilt enda strengere krav, sier Ove Guttormsen i Nelfo.

Staten kjøper varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner i året, og har dermed stor innkjøpsmakt. Regjeringen vil nå innføre krav om at minst ti prosent og alltid minst en person av de som deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten, skal være en lærling, når det er et særlig behov for læreplasser i lærefaget.

– Dette er et fornuftig krav som Nelfo støtter, men vi mener regjeringen burde gått lenger. Som vi har skrevet i vårt høringssvar i forbindelse med Norgesmodellen, mener vi at det også må komme krav om lærlinger for alle relevante fag i prosjektene, og at en minste andel av arbeidstimene skal utføres av lærlinger. Dette savner vi fra regjeringen, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

Les mer: Nelfos innspill til arbeidet med en Norgesmodell for seriøst arbeidsliv

– Med de nye reglene vil vi tydeliggjøre at kravet til bruk av lærling ikke kan løses ved at en lærling kun er innom en kort tid i oppdraget, sier kunnskapsminister Tonje Brenna i en pressemelding.

Les mer på regjeringen.no: Regjeringen vil skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige oppdrag

I høringssvaret fra 2022 gir Nelfo følgende innspill til regjeringen:

Nelfo ber om en kraftigere lærlingeklausul i anskaffelsesregelverket. I dagens forskrift stilles krav til at en eller flere lærlinger skal delta i arbeidet med å oppfylle kontrakten. Og kravet gjelder først når oppdraget er over terskelverdier og har varighet over tre måneder. Det er for svakt. Det må fremover gis fortrinn til bedriftene som tar samfunnsansvar og rekrutterer kvalitativt gjennom å lære opp lærlinger. Vi mener at offentlige oppdragsgivere innen bygg og anlegg skal kreve lærlinger for alle relevante fag i prosjektene, og at en minste andel av arbeidstimene skal utføres av lærlinger.

Mer om forslaget til endringer:
  1. Hovedgrepet er å innføre et krav om at minst ti prosent og alltid minst en person av dem som deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten, skal være en lærling, når det er et særlig behov for læreplasser i lærefaget.
  2. Forskriften skiller ikke i dag på store og små oppdrag. Regjeringens forslag innebærer at kravene til bruk av lærlinger avhenger av oppdragets størrelse. I de store oppdragene vil dette føre til at kravene til bruk av lærlinger blir mer omfattende.
  3. Det er i dag vanskelig for oppdragsgivere å vurdere hvilke bransjer som har et særlig behov, og dermed når de må ha med lærlinger. Det fører det uklarheter og merarbeid. Departementet ønsker å endre forskriften slik at et er tydeligere hva som ligger i vilkåret «særlig behov» for læreplasser.