Arbeidsliv og seriøsitet

A-krim

Fair Play vokser og har flere prosjekter under paraplyen Fair Play Norge, både i Rogaland, Østfold, Agder, Oslo, Nordland og Trondheim. Dette er tilbud for å melde fra om mulig arbeidslivskriminalitet.

Regjeringen Støre har i Hurdalsplattformen slått fast at det skal etableres flere sentre mot arbeidslivskriminalitet (A-krimsentre) og gjøre sentrene sterkere og mer operative, ved blant annet a lempe på taushetsplikten mellom de samarbeidende etatene.

 

Norgesmodellen

Det offentlige kjøper for rundt 600 milliarder i året. Pengebruken skal følges opp med strengere krav. Regjeringen vil i Hurdal vil utarbeide en plan for et mer ryddig og seriøst arbeidsliv og utarbeide en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Nelfo vil følge opp arbeidet.