Byggsikkerhetsgaranti

Garantien skal sikre at kontraktsforpliktelsene kan oppfylles selv om en av partene får økonomiske problemer.

byggsikkerhet.jpgEn vanlig garantiform er bankgaranti – ofte en dyr og tungrodd garanti. Nå gjør NHO Elektro garantistillelse enklere og billiger for deg ved å erstatte bankgarantien med en forsikring. Forsikringsløsningen er enkel å få på plass. Du slipper å stille pant og betaler langt mindre enn for en bankgaranti. I tillegg blir du uavhengig av banken.

Byggsikkerhetsgarantiforsikring er et eget produkt for byggebransjen. Den er en kombinasjon av Utførelsesgaranti og Reklamasjonstidsgaranti. Forsikringen beskytter oppdragsgiveren mot merkostnader som kan oppstå ved en konkurs hvor relevant motpart ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til entrepriseavtalen. Garantien gjelder også i reklamasjonstiden og sikrer at eventuelle feil og mangler kan rettes opp selv om leverandøren går konkurs eller avvikler virksomheten i løpet av reklamasjonstiden.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.