Alarminstallasjoner

Brannalarmanlegg beskrives i TEK17 som lovpålagte installasjoner for definerte bygningskategorier der røykvarslere ikke er tilstrekkelige. Dette skal gi tidlig deteksjon og varsling og bidra til effektiv evakuering av bygninger. Innbrudds- og adgangskontrollanlegg er viktige sikkerhetsinstallasjoner som bidrar til å sikre liv og verdier.

Kravene til brannalarmanlegg

Kravene til brannalarmanlegg er gitt i Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK).

I disse forskriftene gis beskrivelse på hvilke bygningstyper det kreves brannalarmanlegg i. Risikoklassen bestemmer hvordan branndeteksjonen skal være. Hovedregelen er at byggverk i risikoklasse 2 til 6 skal ha brannalarmanlegg. I byggverk beregnet for få personer og byggverk av mindre størrelse, kan det brukes røykvarslere dersom rømningsforholdene er særlig enkle og oversiktlige.

TEK bruker henvisning til standarder som preaksepterte ytelser for å tilfredsstille forskriftskravene. Brannalarmanlegg som prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3960 vil tilfredsstille forskriftens krav til brannalarmanlegg.

Søk om sentral godkjenning

For prosjektering og installasjon av brannalarmanlegg kan det søkes om sentral godkjenning. Dette er en generell prekvalifisering av et foretaks kvalifikasjoner. Dette sparer både foretak og kommune for tid ved søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett i konkrete byggetiltak.

Lovverk brannalarmanlegg

Krav om brannalarmanlegg er gitt i TEK 17 §11, og om sentral godkjenning i SAK 10 §13.

Adgangskontroll og personvern

Adgangskontrollanlegg (tilgangskontroll) på arbeidsplassen er blitt stadig mer vanlig. Slike anlegg berører personvernet og Datatilsynet regulerer kravene for dette.

EKOM autorisasjon og alarmanlegg

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Krever at alle installasjoner som sender og/eller mottar kommunikasjonssignaler, må ha autorisasjon (EKOM autorisasjon). Mange alarminstallasjoner i dag kan fort komme i denne kategorien. Les mer om EKOM og autorisasjon på våre EKOM sider.

NS 3960:2019 Brannalarmanlegg

Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold

Brannalarmanlegg som prosjekteres og utføres i samsvar med denne standarden, tilfredsstille forskriftens krav (TEK 17) til brannalarmanlegg - med mindre høyere ytelser er angitt i VTEK.

Veileder brannalarmanlegg

Krav til kompetanse.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.