Innhold - Elflix medlem

 1. Byggeklosser i den digitale grunnmuren

  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) presenterer i dette kurset en innføring i Nkoms ansvarsområder med hovedfokus på elektroniske kommunikasjonsnett.

 2. Elsikkerhet og elektroteknikk ved elbillading

  Har du oversikt over kravene i NEK 400 ved elbillading? Dette kurset gir deg et solid innblikk i lading av elektriske biler og hvilke standarder som gjelder denne type installasjoner.

 3. En introduksjon til IT-Sikkerhet

  Kurset omhandler viktigheten av å ha et fokus på IT-sikkehet i bedriften. Videre beskrives sikkerhetsbrister og utfordringer som kan oppstå for tjenester til sluttbruker, samt intern drift.

 4. En introduksjon til IT-Sikkerhet for ledere

  Med fokus på deg som leder, gir dette kurset en overordnet tilnærming til IT-sikkerhet og gir deg den nødvendige kunnskapen for å sette i gang viktige prosesser og etablering av robuste sikkerhetsrutiner.

 5. Febdok - Introduksjon

  Trenger du en grunnleggende introduksjon til Febdok og hvordan du bruker det? Eller har du kanskje brukt Febdok før, men trenger en oppfrisking? Da er dette kurset perfekt for deg.

 6. Innføring i offentlige anskaffelser

  Kurset gir deg en grunnleggende innføring i anskaffelsesregelverket fra A-Å. Hvordan bruke anskaffelsesreglene som et verktøy, hvilke regler gjelder og hva kan du gjøre? Svarene får du her.

 7. Lading av elektriske kjøretøy

  Hvordan bygger du trygge og effektive ladeanlegg, og hvordan kan du best legge til rette for god funksjonalitet? Alt dette – og mer – lærer du i dette kurset.

 8. Introduksjon til Eldata

  Er du opptatt av lønnsomhet? Her får du en innføring i hvorfor det er viktig å ha styring på økonomitall, nøkkeltall for lønnsomhet og tidsbruk og prosjektgjennomføring.

 9. Kurs i smarthus

  Hvordan er det moderne smarthus? I dette kurset lærer du det tekniske grunnlaget for smarthus. Du vil også lære praktiske sider av installasjon og leveranse av smarthusinstallasjoner.

 10. NEK 400:2022, nyheter og endringer

  Dette kurset gir deg innsikt i nyhetene og endringene i NEK 400:2022. Du lærer om de generelle endringene i alle delene og vi går nærmere inn i endringer der de er omfattende.

 11. NEK: Standarder som byggestein i bransjen

  Norsk Elektronisk Komite er med på å sette de faglige standardene for elektrobransjen og markedet som hører til. I løpet av dette kurset blir du enda bedre kjent med NEK - og hvordan du kan bidra i arbeidet!

 12. Nelfos produkter og tjenester

  Nelfo tilbyr en rekke produkter og tjenester spesielt utviklet for medlemsbedriftene. I dette kurset får du en presentasjon av Nelfo Integrator, Febdok, Nelfosky, Elskolen – og mye mer.

 13. Sikker installasjon av batterier

  Ønsker du å lære hvordan du installerer batterier og samtidig ivaretar elsikkerheten? I dette kurset får du informasjonen du trenger for å komme i gang.

 14. Solstrøm for installatører

  Ønsker du full oversikt over hva som rører seg i solcellemarkedet? I dette kurset får du svarene du trenger fra Marie Kolderup, fagsjef for elektroteknikk i Nelfo.

 15. Velkommen som medlem i Nelfo!

  Velkommen som medlem av Nelfo! I dette kurset vil du bli bedre kjent med hvem vi er, og hva vi driver med. Vi tar deg gjennom våre avdelinger fra næringspolitikk til produktutvikling.