Innføring i offentlige anskaffelser

Nelfo har i samarbeid med advokat og partner Espen Bakken i Simonsen Vogt Wik utviklet et kurs om offentlige anskaffelser. Kurset gir deg en grunnleggende innføring i anskaffelsesregelverket fra A-Å. Hvordan bruke anskaffelsesreglene som et verktøy, hvilke regler gjelder og hva kan du gjøre? Svarene får du her.

Kurset er delt inn i 25 leksjoner og tar tematisk for seg anskaffelsesregelverket fra A til Å. Først gis det en innføring i regelverkets struktur og oppbygning. Deretter gjennomgås anbudsdokumentenes sentrale deler, tildelings- og kontraktsfasen og håndhevelse av anskaffelsesregelverket. Til slutt gir vi en innføring i utvalgte emner, slik som vesentlige avvik, avlysning av konkurranse samt bruk av underleverandører.

Du vil lære om anskaffelsesregelverkets oppbygning og struktur, hvordan du anvender de ulike anbudsdokumentene og tolker en kravspesifikasjon. Du vil bli mer bevisst på hvilken risiko som ligger i anbudsdokumentene og konsekvensen av å gjøre avvik fra anbudsdokumentene. Du får også innsikt i hvordan du håndhever egne rettigheter i en offentlig anskaffelse og beskytter egne forretningshemmeligheter i en innsynsprosess.

Dette kurset er gratis for deg som er Nelfo-medlem. Logg deg inn via Min Nelfoside!

For deg som ikke er medlem er kurset tilgjengelig i Elflix Premium.

Flere hundre kurs

Elflix-premium inkluderer også alle kurs i Videocation sin portefølje. Her finner du eksempelvis tema som bærekraft, markedsføring, ledelse, Excel og andre nyttige emner.