Omfattende kursportefølje

Med Elflix viderefører og styrker NHO Elektro det digitale opplæringstilbudet til medlemmene og bransjen. I tillegg til elektrospesifikk opplæring kan du også få tilgang til en omfattende kursportefølje i temaer som markedsføring, økonomi, HR, digitalisering med mer.