Konfigurasjoner (Scenario)

Med scenariofunksjonen kan du definere effektbrytere med av/på-funksjon. Dette vil si at du kan bygge anlegg forsynt med flere kilder i ett og samme anlegg. Febdok tillater inntil 5 konfigurasjoner.

Lysbue

Beregn hendelsesenergi i henhold til IEEE 1584. Febdok gir det cal/cm2 for grenseverdier tilsvarende PPE-kategoriene. Som standard benytter Febdok vernet sin innstilling. Denne kan overstyres til en egen innstilling eller overstyrt egendefinert tid.

Oversiktsdialog

Strukturer og bygg anlegget i tekstform. Erstatt alle forekomster av komponenter og få en ryddig oversikt over alle meldinger i anlegget. Oversiktsdialogen er inndelt i tre områder; strukturvisning, produktvisning og meldinger i anlegget.

Egne dimensjoneringskriterier

Sett strengere krav enn minimum i NEK 400. Innstillingen kan gjøres både på fordelingsnivå og på den enkelte kurs. Maks belastning kabler, maks belastning overstrømsvern, med mer.

Eksporter til .csv

Nå kan du eksportere data og beregninger fra anlegget til .csv. Filene kan du videre åpne i Excel for å behandle data slik du ønsker videre. Dette gir en større fleksibilitet i gjenbruk av verdiene fra din beregning i Febdok.

NEK 600

Benytt NEK 600 som dimensjoneringsbasis og legg til grunn de skjerpede kravene som gjelder for vegtrafikksystemer. Kursene kan defineres som spesifikke typer om de er i et generelt veitrafikksystem, i tunell eller nødstrøm.

Som bygget

Bygg anlegg uten begrensninger. Enten om dette er starten av et prosjekt eller om du dokumenterer eksisterende anlegg, så muliggjør funksjonen at du kan velge kabler, skinner og vern uten å være begrenset. Vern kan også justeres fritt.