Oversiktsdialog

Oversiktsdialogen

Oversiktsdialogen viser en trestrukturer i tekst-form, anlegget kan designes via denne menyen.

 

For å komme inn i oversiktsdialogen:

 

Trykk på ikonet nederst i venstre hjørnet, for å aktivere oversiktsdialogen.

 

Eller velg fra menylinjen Anlegg og trykk på undermenyen "Oversiktsdialog".

 

I oversiktsdialogen vises tre fanemenyer:

 

Struktur visning

Fanemenyen "Struktur visning" viser anlegget i en hierarkisk trestruktur.

Ved høyreklikk kan anlegget designes.

 

Strukturen viser det valgte scenario i nedtrekksmenyen. Hovedstrømkilden i scenarioet vises alltid øverst.

 

Produkt visning

Fanemenyen "Produkt visning" viser alle produktene benyttet i anlegget.

Ved høyreklikk på et produkt, kan det velges "Erstatt alle forekomster" for å bytte leverandør eller type.

Det kan også eksporteres ut en .csv fil som inneholder informasjon om produktene benyttet i anlegget.

 

Melding for kurser

Fanemenyen "Melding for kurser" viser alle meldingene i anlegget, med oversikt over kursene som har meldingen.

Ved å dobbeltklikke på kursen, kommer du til kursens dialog.