NEK 600

Dimensjoneringsbasis

Det er lagt inn mulighet for å dimensjonere etter NEK 600, de skjulte feltene og prosentangivingen i egne dimensjoneringskriterier viser kravene.

Ved dimensjonering etter NEK 600:2021, velges "Type installasjon" her kan det velges mellom:

  • Vegtrafikksystem, gir egen knapp for mulighet til beskyttelse av backup i utforming og beskyttelse.
  • Vegtrafikksystem nødstrøm, utelukker krav om backupbeskyttelse.
  • Vegtunnel, gir egen knapp for mulighet til beskyttelse av backup i utforming og beskyttelse.
  • Vegtunnel nødstrøm, utelukker krav om backupbeskyttelse. Gir Ikmin en reduksjonsfaktor på 0,8.