.csv-rapporter

CSV

Dialogen for utskrift av CSV dokumenter, velges ved å trykke på ikonet for PDF og CSV  på verktøylinjen. Eller ved å benytte hurtigtast Ctrl + P. 

I toppfanen kan det byttes mellom PDF, og CSV.

 

I utskriftsdialogen CSV, kan det velges mellom kursfortegnelse, meldinger, produkt typer (kabler, skinner, vern), dimensjoneringskriterier og feilstrømmer.

Det er kun mulig å skrive ut dokumenter som inneholder informasjon. Dersom det f.eks. ikke er lagt inn kabler i anlegget, fremkommer ikke "Kabeltyper i anlegget" i listen.

Noen utskrifter gjør det mulig å huke av for "Sorter etter fordeling", dersom denne hukes av vil utskriften sorteres samlet på hver fordeling. 

 

Logo

Ved å trykke på "Velg / fjern alle", velges alle mulige utskrifter samtidig. Som forhåndsvalgt vil de utskriftene som inneholder filtreringsvalget "Alle fordelinger", og "Aktiv fordeling" være avhuket for "Alle fordelinger". For å endre valget, må det trykkes manuelt på "Aktiv fordeling". "Aktiv fordeling" er den fordelingen som stod som markert (oransje), i det du trykket på utskriftsdialogen PDF / CSV.  

 

Skriftspråk

Språket på utskriften kan endres i dialogen mellom norsk, svensk, dansk, engelsk, og finsk. 

 

 

Når du har huket av for den, eller de utskriftene du ønsker, klikker du på "Ok" i dialogen. Du vil da få en melding om at eksporten er utført. CSV rapporten, er da eksportert til området som står oppført i eksportområdet.