Siste versjon 7.8

Les mer om Febdok versjon 7

Versjon 7.7

Utgitt 30. april 2024

Rettelser og mindre nyheter: 

 • Ved aktiv S- og I-kurve skal I-kurve minimum være ≥ S-kurve, og maks tillatt er fritt 
 • Anleggsversjonsnummer er inkludert på utskrift 
 • Ledermaterialet er inkludert på strømskinnens utskrift 
 • Samsvarserklæringen er korrigert  
 • Korreksjon for parallelle kurser vises i utskrift 
 • Valg av bimetall er rettet 
 • Plassering av overspenningsvern i starten av kurs med oppstrøms kortslutningsvern 
 • Rødmelding når kurs er valgt “Klasse II / Dobbelt isolert” med skjermet kabler. Ved uskjermet kabler gis det ingen rødmelding (eks. EX-kabler) 
 • Lagt inn betjeningskategori i kursdialogen (sakkyndig/usakkyndig/bolig) 
 • Cos phi sjekk iht. 60898 og 60947 tabeller er korrigert 
 • Lagt til kolonne for valg av vern Iu (maksimal merkestrøm) 
 • Valg av backup benytter oppstrøms verns minste termiske innstilling 
 • Kopiering av UPS fordelinger 
 • Fjernet blåmelding for sakkyndig betjening ved overgang fra Icn til Ics* 
 • Maks lengde mht. Elektromagnetisk utkobling korrigert 
 • Anlegg forsynt via generator er rettet 
 • Beregninger med transformator nedstrøms UPS 

 

Se egen versjonslogg for medfølgende database på denne siden.