Siste versjon 7.8

Les mer om Febdok versjon 7

Versjon 7.1

Utgitt 8. mai 2023

Nyhet:

  • Kan oppdatere alle registre i anlegget, eller hvert register separat

 

Programrettelser: 

  • Åpning av anlegg med eldre tabeller som ga meldinger er rettet
  • Koblingsgruppen på transformator velges ved systemreferansejordleder
  • Lisens og brukeradministrasjon: Ved fjerning av lisens/brukere