Grunnleggende Ex for elektropersonell

Visste du at arbeid og installasjoner i en eksplosjonsfarlig atmosfære krever tilleggskompetanse innenfor brann – og eksplosjonsvern? Installasjoner, valg av utstyr og innkjøp har store fallgruver og kompetanse er viktig for å prosjektere trygge anlegg.
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) krever tilleggskompetanse for Ex installasjoner, både av fagansvarlig og utførende montører for slike installasjoner. Dette kurset gir virksomheter kompetanse til å registrere seg i DSB sitt Elvirksomhetsregisteret med Ex områder som virkeområdet. Kursbeviset kan brukes til å dokumentere tilleggskompetanse for å utføre installasjons- og vedlikeholdsarbeid
Kurset gir en grunnleggende gjennomgang og innføring i valg av riktig utstyr og installasjon i områder med eksplosjonsfarlig atmosfære.
Kurs er basert på kompetansekravene definert i EN 60079-14 og EX-KOMP:2021 som tilfredsstiller tilleggskompetanse i henhold til installasjoner for landbasert industri.
Kurset gir også grunnlag og kompetanse for en eventuell fremtidig IECEx CoPC (Certificate og Personnell Competence Scheme) sertifisering hos autorisert organ (CB).

Kursinnhold

Varighet: 2 dager

• Sentrale nasjonale forskrifter og ATEX direktiver.
• Sertifisering ATEX og IECEx
• Eier og brukers krav iht til Atex og nasjonale regelverk
• Brann og eksplosjons egenskaper relatert til brannfarlig væsker og støv.
• Områdeklassifisering, risikovurdering av eksplosjonsfare og inndeling av Ex Soner
• Mekanisk utstyr, kort omtale
• Standardisering for anlegg med eksplosjonsfarlig atmosfære
• NEK420-Serien for landbasert anlegg og DSB sine nasjonale krav
• Beskyttelses prinsipper og beskyttelse nivåer (EPL) Gass/støv
• Ex Merking på utstyr
• Prosjektering -installasjons –og utstyrsproblematikk
• Tennkilde kontroll
• Dokumentasjon
• Sluttkontroll av ex installasjon
• Kort gjennomgang av inspeksjon og vedlikehold i Ex områder.

Foreleser har lang erfaring og jobber til daglig med prosjektering innenfor høyrisiko anlegg og mindre industri anlegg landbasert og offshore/marine anlegg. Prosjekterfaringen er tatt med i kursinnholdet og vil ta for seg fallgruver, typiske prosjekteringsfeil, riktig valg av enkelt utstyr samt hvordan man utfører god installasjon for slike høyrisikoanlegg. Typiske anlegg som blir omtalt er lakkanlegg, bensinstasjoner, mindre Ex installasjon
På forespørsel kan Nelfo lever følgende tilleggs kurs:
• Ex oppdaterings kurs, det forutsetter at kursdeltagere tidligere har gjennomført Ex grunnleggende kurs
• Ex kurs oppdatering og grunnleggende tilrettelagt for installasjon mot offshore og utstyrsleveranser knytt mot denne næringen. Kurset vil da rette seg mot PTILs og offshore standarder IEC 60092-Serien, IEC 61892-7 og NORSOK

 
Målgruppe

Faglig ansvarlig, saksbehandlere, ingeniører, tilsynspersonell og montører.