NEK 405-2-3 Avhending

 • 9. okt 2024til 10. okt 2024
 • Torp Hotel Sandefjord
 • Medlem 8 080,- Andre 9 850,-
 • Påmeldingsfrist 25. september

Teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig (helårs- og fritidsbolig) ved avhending.

Varighet: 2 dager

Målgruppe:

Elkontrollører, kontrollører hos sakkyndig selskap eller DLE, Installatører, rådgivende ingeniører, saksbehandlere, elektrikere

Kursets mål:

Formålet med standarden og kurset er å tilrettelegge for at det utarbeides tilstandsrapporter av høy kvalitet for å få et betryggende informasjonsgrunnlag før et boligkjøp, knyttet til den elektriske installasjonen.

Innhold: 

 • Avhendingsloven §2-18, gjelder ved boligsalg
 • NK219
 • Hva er NEK405-2-3:
  • Formål og hensikt
  • Kvalifikasjoner, eksamen og resertifisering.
 • Rapportering iht. NEK405-2-3:
  • Mandatet for kontrollen
  • Sette tilstandsgrader (TG1, 2 og 3) på levetid og elektrotekniske avvik.
  • Anleggets kapasiteter, egnet til forutsatt bruk hva er det.
  • Kalkulasjon, sjablongmessig prising av avvik.
  • Normative og informative kontrollpunkter.
  • Obligatoriske avklaringspunkter med huseier.
  • Sette referansenivå for installasjonen.
  • Hva skal rapporten minst inneholde.
 • Nyinstallasjon, utvidelse og endring, hvordan vurderer vi dette.
 • Datomerking på elektrisk utstyr, kan si noe om når det er installert.
 • Tidstypiske installasjoner.
 • FEL §12 Dokumentasjon, og verifikasjon av eksisterende installasjoner, føringer fra DSB.
 • Elektrotekniske avvik, gjennomgang av sikkerhetskravene i FEL §20 til 38, hva er et avvik.
 • Forskriftsendringer FEB-88 til NEK400:2022

Varighet kurs:
Kurset holdes over 2 dager. Dag 1 fra 09.00-16.00 og dag 2 fra 09.00-16.00. Eksamen kan gjennomføres senere etter avtale med DNV/NEMKO. Kurs holdes både i klasserom og som digitalt (Teams).

Kompetanse:
For å kunne gå opp til eksamen og bli sertifisert iht. NEK4052-3 Teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig (helårs- og fritidsbolig) ved avhending, kreves det fagbrev med relevant praksis. Vedkommende må være tilknyttet et sertifisert kontrollforetak som tilfredsstiller kravene i NEK405-4

Eksamen:

Kurset gir et godt kompetansegrunnlag for å gjennomføre sertifiseringseksamen. 

Eksamen har varighet på 4 t og består av 2 caseoppgaver med totalt 20 spørsmål, og flervalgsoppgaver, 20 spørsmål.

Hjelpemidler ved sertifisering:
Hjelpemidler som benyttes i en vanlig arbeidsdag kan benyttes under eksamen. Det anbefales å ta med forskrifter og normer, tillates også digitale dokumenter. (Ikke Google)

Avbestillingsbetingelser

 • Det er bindende påmelding og det tas forbehold om endringer.
 • En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.
 • Ved avbestilling mer enn to uker (10 arbeidsdager) før kursets start, gis det full refusjon av innbetalt avgift.
 • Ved avbestilling mindre enn to uker (10 arbeidsdager) før kursets begynnelse, gis det ingen refusjon.
 • Det gis ikke refusjon mot måltider som ikke benyttes.
 • Ubenyttet overnatting belastes (gjelder kun dersom overnatting er valgt ved påmelding)
 • Hoteller som man bestiller selv har egne regler for avbestilling.
 • Hvis det er behov for endringer, kontakt kursleverandør.