Prosjektledelse 1: Planlegging, styring og oppfølging

Dette kurset gir deg god forståelse av og legger vekt på metoder og verktøy som sikrer bevisste valg for effektiv planlegging, oppfølging og styring av oppdragene. Kurset fokuserer på effektivisering i gjennomføringen, forbedret lønnsomhet, tilfredse kunder og fornøyde og produktive medarbeidere.

Kursinnhold
 • Etablering av prosjektet
 • Organisering og sammensetning av prosjektteamet
 • Bruk av prosjektmodeller
 • Utarbeide planer som sikrer at vi når målene 
 • Kommunikasjon i prosjekter – internt og eksternt
 • Bemanningsprofiler, budsjett- og fremdriftskurver
 • Praktisk ledelse i en hektisk prosjekthverdag  
 • Produktivitetsberegning, prognoseteknikker
 • Håndtering av korrigerende tiltak og endringer
 • Verktøy for prosjektevaluering som sikrer erfaringsoverføring

Forkunnskaper: Praktisk erfaring eller noe teoretisk kompetanse fra arbeid i bygg/anleggsprosjekter og Praktisk erfaring eller noe teoretisk kompetanse fra arbeid i bygg/anleggsprosjekter er en fordel.

Målgruppe: Installatører, ingeniører, formenn, anleggs-/prosjektledere, baser og arbeidsledere, personell fra byggherreorganisasjoner eller prosjekteringsmiljøer.

 

Informasjon og avbestillingsregler

 • Det er bindende påmelding og det tas forbehold om endringer.
 • En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.
 • Ved avbestilling mer enn to uker (10 arbeidsdager) før kursets start, gis det full refusjon av innbetalt avgift.
 • Ved avbestilling mindre enn to uker (10 arbeidsdager) før kursets begynnelse, gis det ingen refusjon.
 • Det gis ikke refusjon mot måltider som ikke benyttes.
 • Ubenyttet overnatting belastes (gjelder kun dersom overnatting er valgt ved påmelding)
 • Hoteller som man bestiller selv har egne regler for avbestilling.
 • Hvis det er behov for endringer, kontakt kursleverandør.